#1 Job Board for tech industry in Europe

 • Job offers
 • All offersWarszawaSupportKierownik/-czka Sekcji Zarządzania Pojemnością i Infrastrukturą IT - Departament Infrastruktury
  Kierownik/-czka Sekcji Zarządzania Pojemnością i Infrastrukturą IT - Departament Infrastruktury
  Support
  T-Mobile Polska S.A.

  Kierownik/-czka Sekcji Zarządzania Pojemnością i Infrastrukturą IT - Departament Infrastruktury

  T-Mobile Polska S.A.
  Warszawa
  Type of work
  Full-time
  Experience
  C-level
  Employment Type
  Permanent
  Operating mode
  Hybrid

  Tech stack

   VMware

   advanced

   Linux / Unix

   advanced

   Windows

   advanced

   Xen

   advanced

   English

   advanced

  Job description

  Miejsce pracy: Warszawa, Marynarska 12

  Tryb pracy: Hybrydowy (3 dni biuro/2 dni zdalnie)

  Forma współpracy: Umowa o pracę 


  Szukamy leadera/ki, który/-a zapewni sprawne i niezawodne działanie, rozwój oraz implementację innowacyjnych rozwiązań IT w naszej organizacji. Będziesz nadzorował/-a utrzymanie, rozwój i stabilną pracę krytycznych systemów dla T-Mobile Polska, oraz za wsparcie w tym zakresie naszych klientów B2B oraz B2C.


  Zadania, które na Ciebie czekają:

  • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań realizowanych przez zespół
  • Nadzór i koordynacja złożonych działań związanych z wdrażaniem oraz rozwojem nowoczesnych rozwiązań wirtualizacyjnych 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności zwirtualizowanej infrastruktury on-premis
  • Zapewnienie profesjonalnego doradztwa, pomocy technicznej dla klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych
  • Odpowiedzialność za instalację, konfigurację, utrzymanie i naprawę sprzętu w naszym DataCenter.
  • Zarządzanie kilkoma mniejszymi zespołami specjalistów w poszczególnych dziedzinach sekcji
  • Planowanie długoterminowej strategii dla architektury i zarządzania platformami IT z uwzględnieniem trendów technologicznych, innowacji rynkowych oraz celów obranych przez TMPL oraz DT.
  • Nadzór nad projektami: weryfikacja wymogów i standardów, monitorowanie postępów prac, koordynacja terminowych realizacji
  • Zarządzanie budżetem
  • Zapewnienie niezawodnego i optymalnego funkcjonowania podległych systemów oraz doskonalenie istniejących procesów
  • Zabezpieczenie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych przechowywanych w podległych systemach (procedury, polityka bezpieczeństwa danych, weryfikacja poprawności ich przestrzegania)
  • Zapewnienie wsparcia technicznego podległym zespołom oraz współpraca z innym departamentami w TMPL
  • Dbałość o podnoszenie umiejętności zawodowych własnych i podległych pracowników


  W realizacji zadań pomoże Ci:

  • Wykształcenie najlepiej w dziedzinie informatyki lub zarządzania projektami technologicznymi
  • Doświadczenie w zarządzaniu platformami informatycznymi
  • Znajomość trendów i technologii w obszarze wirtualizacji oraz backup’ów
  • Znajomość narzędzi i technologii informatycznych takich jak: VMware, XEN, Linux, Unix, Windows
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
  • Doświadczenie w analizie danych oraz umiejętności ich raportowania
  • Znajomość praktyk oraz umiejętność tworzenia procedur i polityki bezpieczeństwa danych