#1 Job Board for tech industry in Europe

 • Job offers
 • All offersKielcePMDyrektor IT Branża Medyczna
  Dyrektor IT Branża Medyczna
  PM
  G.V.M. Carint Sp. z o.o.

  Dyrektor IT Branża Medyczna

  G.V.M. Carint Sp. z o.o.
  Kielce
  Type of work
  Full-time
  Experience
  Senior
  Employment Type
  Permanent, B2B
  Operating mode
  Hybrid

  Tech stack

   infrastruktura IT

   regular

   HIS

   regular

   PACS

   regular

   Project Management

   regular

   SaaS

   regular

   PaaS

   regular

   LaaS

   regular

   Cloud

   regular

  Job description

  O nas:

  G.V.M. Carint Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży medycznej o wiodącej specjalizacji kardiologicznej, we współpracy z włoskim partnerem Gruppo Villa Maria S.p.A. W swojej strukturze posiada samodzielne centra medyczne z oddziałami szpitalnymi, pracowniami diagnostycznymi oraz poradniami specjalistycznymi, zarówno komercyjnymi, jak i z kontraktem z NFZ. Obszar działania obejmuje województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję, dlatego nasze zespoły zasilają najlepsi specjaliści.


  Dyrektor IT – grupa GVM Carint / Intercard


  Zakres obowiązków:

  Dyrektor IT będzie odpowiedzialny za całościowy i kompleksowy nadzór nad systemami i infrastrukturą IT polsko-włoskiej grupy medycznej GVM Carint (9 centrów kardiologii, rozwijającej się sieci radiologii i diagnostyki obrazowej, poradni oraz siedziba główna). Będzie on czuwał nad stanem wszystkich systemów informatycznych, kierował ich rozwojem w tym w porozumieniu z CIO Grupy GVM we Włoszech, biorąc pod uwagę dostępny budżet, koszt i harmonogramy. 

  Dyrektor IT będzie odpowiadał za koordynowanie zarządzaniem infrastrukturą sprzętową i programową, w tym jej utrzymaniem w ciągłym ruchu, aktualizacjami i będzie odpowiedzialny za planowanie rozwoju technologicznego organizacji, biorąc pod uwagę dostępne zasoby sprzętowe, ludzkie i wymogi jakościowe, przepisów prawa. Rola ta obejmuje ciągłą analizę potrzeb organizacji i zarządzania informacją, planowanie projektów rozwojowych w celu ulepszenia infrastruktury IT, opracowanie planu inwestycji (zakupów) niezbędnych komponentów infrastruktury i przedstawienie ich Zarządom spółek w grupie. 

  Celem Dyrektora IT jest kompleksowe podejście do infrastruktury IT, proponowanie ulepszeń oraz zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i standardami jakości w ochronie danych medycznych. Stanowisko to odpowiada bezpośrednio przed Zarządami w grupie i będzie współpracować w globalnych projektach z CIO Grupy GVM. 

  Głównym oprogramowaniem używanym obecnie w grupie jest: system typu HIS (AMMS), system post processingu (Syngo.Via), system typu PACS (Vizio+).

  • Utrzymanie kompletnej i aktualnej wizji architektury IT w grupie, w tym w zakresie sprzętowym, aplikacji, danych, procesów oraz cyberbezpieczeństwa.
  • Nadzór i zarządzanie infrastrukturą technologiczną grupy, narzędziami i usługami inżynierskimi.
  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową i telekomunikacyjną w wielu różnych lokalizacjach w Polsce.
  • Nadzór nad systemami informatycznymi dla użytkowników końcowych zapewniając spełnienie wymagań biznesowych, regulacyjnych oraz bezpieczeństwa.
  • Udział w podejmowaniu decyzji dotyczących projektów i inwestycji mających wpływ na architekturę IT w grupie, w tym cyberbezpieczeństwo i ochronę danych medycznych.
  • Prowadzenie projektów związanych z optymalizacją wydajności i skalowania systemów informatycznych.
  • Opracowywanie planu rozwoju infrastruktury IT, identyfikując narzędzia i kompetencje potrzebne do przeprowadzenia tego procesu.
  • Zapewnienie spójności podczas rozwoju i wyborów różnych rozwiązań w zakresie architektury IT, biorąc pod uwagę relacje pomiędzy różnymi środowiskami i poziomami zastosowań oraz potrzebami medycznymi i biznesowymi grupy.
  • Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie cloud services.
  • Przeprowadzanie analizy wpływu zmian na architekturę IT.
  • Odpowiedzialność za projekty wdrożeniowe i zarządzanie zestawem narzędzi i usług inżynierskich wspomagających biznes.
  • Przeprowadzanie przeglądów powdrożeniowych nowych narzędzi i systemów.
  • Zapewnienie aktualizacji wszystkich systemów informatycznych, w tym HIS, PACS i innych, w porozumieniu ze współpracującymi firmami.
  • Udział w rozwoju systemów HIS, PACS, post procesingu, tak aby w jak największym stopniu wspierały i ułatwiały pracę zespołu medycznego oraz wspierały działania kontrolne i nadzorcze.
  • Zapewnienie zgodności systemów IT z polityką grupy, standardami jakości oraz cyberbezpieczeństwem.
  • Zarządzanie podległym zespołem IT, rozliczanie ze zlecanych zadań, rozwój wewnętrznego zespołu.
  • Bieżące utrzymanie map procesów, aplikacji i infrastruktury. Tworzenie wewnętrznej dokumentacji, w tym w zakresie zmapowanych procesów w obrębie infrastruktury IT.
  • Koordynacja pracy zewnętrznych firm współpracujących i dostawców, udział w negocjacjach.
  • Utrzymywanie relacji z zewnętrznymi dostawcami i partnerami w celu optymalizacji wydajności i funkcjonalności infrastruktury IT, rozliczanie ich ze zlecanych działań.
  • Zarządzanie budżetem w zakresie IT, planowanie rozwoju, inwestycji, zakupów, szacowanie kosztów itp.


  Wymagania:

  • 👉 Doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT idealnie w strukturze rozproszonej w modelu on-premises, cloud, SaaS, PaaS, IaaS – wiedza na temat mocnych i słabych stron poszczególnych technologii, szczególnie w zakresie biznesowym.
  • 👉 Doświadczenie w branży medycznej.
  • Bardzo dobra znajomość systemów typu HIS, PACS oraz post processingu (m.in. bezpieczeństwa i ochrony, protokoły integracji itp.).
  • Znajomość protokołów wymiany danych HL7, ACR/NEMA, IHE itp.
  • Wiedza i wcześniejsze doświadczenie z systemem AMMS będzie dodatkowym atutem.
  • Wiedza i znajomość ram i standardów cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego jest wymagana w codziennej pracy.
  • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem IT.
  • Umiejętności komunikacyjne, przywódcze i strategicznego myślenia.
  • Kompetencje w zakresie projektowania komponentów oprogramowania/sprzętu i zarządzania złożonymi systemami.


  Oferujemy:

  • satysfakcjonujące warunki zatrudnienia,
  • atrakcyjne warunki wynagrodzenia powiązane z realizacją celów,
  • wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy,
  • pracę w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się spółce medycznej.