Wywiady

Budowanie wartości marki — pusty slogan czy realne korzyści dla pracodawcy i pracowników?

Do something great

– Wartości marki, które wypływają z jej kultury organizacyjnej, są jak kompas: pozwalają organizacjom bezpiecznie kroczyć przez burzliwe wody prowadzenia biznesu z pewnością, że nie zbaczają z wcześniej obranego kursu. Dzięki jasno określonym wartościom marki możemy także upewnić się, że w procesie żeglugi – niekiedy pod prąd – nie wypadają nam za burtę talenty, których nigdy nie chcielibyśmy stracić — mówi Łukasz Jezierski z firmy Concentrix.

W obecnych czasach często używa się określenia „wartości marki”, „wartości firmy”. Co realnie kryje się za tymi pojęciami?

Łukasz Jezierski: Najkrócej mówiąc, przez wartości firmy rozumiemy cechy, które składają się na jej osobowość i opisują kryteria, według których funkcjonuje na co dzień w ujęciu zarówno biznesowym, jak i społecznym czy technologicznym. Poprzez analizę wartości marki można zwykle wiele wyczytać na temat organizacji i tego, jakich ludzi przyciąga, jakie relacje panują wśród jej załogi, a nawet, w jakiego rodzaju projekty i inicjatywy inwestuje.

W obecnej rzeczywistości bardzo ważne jest także podejście firmy do zrównoważonego rozwoju. Planetę mamy jedną, a na biznesach – zwłaszcza globalnych – leży obowiązek dbania nie tylko o pracowników, ale również o środowisko. To, jak firmy podchodzą do tego zadania, również wiele mówi o wartościach, jakie wyznają. W naszej firmie traktujemy obszar sustainability poważnie i odpowiedzialnie.

Dlaczego to takie ważne, by firma posiadała i pielęgnowała swoje określone wartości?

Wartości firmy, które wypływają z jej kultury organizacyjnej, są jak kompas: pozwalają organizacjom bezpiecznie kroczyć przez burzliwe wody prowadzenia biznesu z pewnością, że nie zbaczają z wcześniej obranego kursu. Dzięki jasno określonym wartościom marki możemy także upewnić się, że w procesie żeglugi – niekiedy pod prąd – nie wypadają nam za burtę talenty, których nigdy nie chcielibyśmy stracić.

Wartości firmy nie mogą istnieć tylko na papierze, one muszą być wdrukowane w każdą czynność, jaką podejmuje organizacja. Jeśli faktycznie wynikają z DNA firmy, wtedy działają jak jej wizytówka i przenikają każdą relację w organizacji: od relacji członków zespołu między sobą, po zależności na poziomie manager-zespół, aż po przekrojowe stosunki na linii szef i jego podwładni.

Dwa podstawowe błędy, jakie organizacje mogą popełnić w zakresie definiowania wartości firmy to: po pierwsze nie mieć ich w ogóle, a po drugie głosić wartości, które nie mają nic wspólnego z tym, jak firma funkcjonuje na co dzień. Wbrew temu, co może wydawać się na pierwszy rzut oka, ten rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistością jest bardzo widoczny i znacząco obniża zaufanie członków zespołu do własnej firmy, nie wspominając o destrukcji morale. A kto chciałby pracować dla organizacji, której nie ufa?

Jakiego rodzaju wartości są najczęściej wspierane przez znane marki?

Każda firma powinna budować wartości zgodnie ze swoją strategią biznesową, wewnętrznymi przekonaniami i profilem osób, jakie chcieliby przyciągać. W szczególności tym, jakie wartości oni w życiu wyznają, co jest dla nich ważne i sprawia, że chce im się wstawać rano z łóżka. W końcu chcemy i lubimy otaczać się ludźmi, którzy myślą i działają podobnie do nas.

Jednocześnie w ostatnich latach daje się zauważyć, że firmy przy tworzeniu lub aktualizacji swojego systemu wartości biorą pod uwagę globalne trendy społeczne i adresują wyzwania, z którymi ich pracownicy borykają się każdego dnia. Na pewno na pierwszy plan coraz mocniej wysuwa się kwestia równości zatrudnienia i tego, jak ważna jest różnorodność w budowaniu silnej organizacji i silnych zespołów.

Dużo mówi się obecnie – zwłaszcza w branży technologicznej – o większej elastyczności w podejściu do pracy; czyli nieważne, skąd pracujesz, ważne są efekty twojej pracy. To jest bardzo popularny trend, który pozwala zbliżyć się do upragnionego przez wielu work-life balance.

Osobnym obszarem zainteresowania jest także adresowanie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i realne działania prowadzące do bardziej zrównoważonego rozwoju firm. Wypływa to częściowo ze zbliżającej się konieczności raportowania celów ESG, ale również z wewnętrznych przekonań organizacji, które chcą zostawić planetę w stanie co najmniej niepogorszonym względem tego, jaki zastały.

Wiele miejsca marki poświęcają także faktycznej realizacji wartości związanych z dbaniem o ludzi w całej ich rozciągłości. Już nie tylko w wymiarze wzmacniania kondycji fizycznej przez np. oferowanie im karnetów do siłowni, ale także zwracając uwagę na ich dobrostan emocjonalny i mentalny. Przykładowo, w naszej firmie współpracujemy z grupą ponad 2000 Mental Wellness Partners, którzy są do dyspozycji naszych zespołów każdego dnia.

Co więcej – i moim zdaniem to jest naprawdę przełomowa inicjatywa – prawie 47 000 osób w obrębie globalnej kadry Concentrix zostało przeszkolonych w zakresie świadomości problemów ze zdrowiem psychicznym, a 27 000 managerów jest przysposobionych w wiedzę i umiejętności potrzebne do wczesnego wykrywania niepokojących symptomów w swoich zespołach. To ważne działanie, które pokazuje, że ludziom, którzy pracują ze sobą blisko, zależy na sobie nawzajem. 

Co oznaczają wartości marki dla pracodawcy, a co dla pracownika (w praktyce)?

W idealnym scenariuszu, jeśli obie strony wierzą w wyznawane wartości, to oznaczają one to samo [śmiech]. A mówiąc zupełnie poważnie, jest to swego rodzaju niepisana umowa, że będziemy wzajemnie traktować się w taki, a nie inny sposób. Dla pracodawcy wartości marki z pewnością wiążą się z większą odpowiedzialnością za podejmowane działania i wypowiadane słowa. Z kolei dla zespołu i kandydatów są swego rodzaju obietnicą składaną im przez firmę.

Natomiast – i warto to podkreślać – spełnienie tej obietnicy wymaga zaufania, partnerstwa i zaangażowania po obu stronach. Wszystkie osoby w firmie, niezależnie od piastowanego stanowiska, pozycji i zakresu obowiązków muszą czuć, że idą w tym samym kierunku i wspólnie kształtują przyszłość organizacji na rynku. 

Twoje stanowisko to Head of Engineering, EMEA Software Solution Center w Concentrix. Opowiedz proszę, jakie wartości kultywuje Twoja firma i czym się zajmuje.

W Concentrix Software Solutions opracowujemy technologie, które rewolucjonizują branżę obsługi klienta (CX) i umożliwiają naszym klientom pracę w warunkach ciągłej zmiany i regularnego wdrażania innowacji. A skoro o klientach mowa, wspieramy ponad 1000 marek, w tym 130 firm z listy Fortune Global 500. Są to przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach przemysłu: od handlu i elektroniki użytkowej, przez podróże, bankowość i usługi finansowe, po ochronę zdrowia, motoryzację oraz sektor energetyczny i publiczny.

Wartości w naszej organizacji są ujęte w dziewięć deklaracji kulturowych, które przebijają się w naszych codziennych działaniach i w każdej decyzji, którą podejmuje Concentrix – tak w biznesie, jak i na gruncie technologicznym czy społecznym i środowiskowym. We wszystkim, co robimy, stawiamy człowieka na pierwszym miejscu – niezależnie czy mówimy o relacjach z klientami, inwestorami czy zespołem. Ludzie są naszą największą siłą i lubimy powtarzać, że jesteśmy do nich fanatycznie nastawieni 🙂 Wierzymy, że jeśli będziemy dbać o naszych pracowników, doceniać ich pracę oraz inwestować w ich karierę, będą dawać z siebie 100%.

Wiele miejsca poświęcamy naszemu podejściu do rozwoju zarówno ludzi, jak i biznesu. Szczycimy się tym, że nie kroczymy utartymi ścieżkami, co pozwala nam dostrzegać możliwości, wprowadzać rewolucyjne zmiany na rynku i tworzyć innowacje tam, gdzie inni ich nie dostrzegają. Jesteśmy otwarci i życzliwi, cenimy wiedzę i wytrwałe dążenie do doskonałości. Przede wszystkim jednak z przekonaniem udowadniamy, że wszyscy jesteśmy jedną firmą i każdy z nas –  z liczącej ponad 300 tysięcy osób załogi Concentrix – wnosi do organizacji wartość i czyni ją coraz lepszą każdego dnia.

Jakie mają one dla Ciebie znaczenie w codziennej pracy?

Moim zdaniem – a myślę, że każdy w Concentrix powiedziałby to samo – nasze wartości głęboko wpływają na codzienną pracę. To, że cenimy wiedzę, otwartość i przejrzystość oraz dążymy do perfekcji, stoi u podstaw naszego sukcesu w kształtowaniu technologicznej przyszłości branży CX. Bez silnego zakorzenienia w kulturze ciągłego inwestowania w rozwój pewnie trudniej byłoby nam opracowywać projekty dla najlepszych marek na świecie, przodować w innowacjach czy korzystać z najnowszych narzędzi IT dostępnych na rynku.

Z deklaracji kulturowych wynika również nasza chęć do aktywnego doceniania wysiłków naszych ludzi. Prowadzimy trzy wewnętrzne globalne programy nagradzania tych, którzy na co dzień świecą przykładem: President’s Club Awards, Unsung Heroes oraz OneEarth Champions.

Wewnętrzne wyróżnienia to jedno, ale nasze podejście „people-first” jest doceniane także przez zewnętrzne organizacje. Tylko w 2022 roku zdobyliśmy 14 nagród w plebiscycie Comparably Awards, m.in. w kategoriach „najlepsze miejsce pracy dla kobiet”, „najlepsze miejsce do rozwoju kariery” czy „najbardziej zadowoleni pracownicy”. To dla nas ważne wyróżnienia, bo przyznawane są na podstawie anonimowych ankiet pracowników. Jesteśmy dumni z tego, że społeczność Concentrix dostrzega nasze wysiłki na rzecz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i sprzyjającego różnorodności miejsca pracy.

Dumą napawa nas również to, że jesteśmy na liście 25 najlepszych miejsc do pracy na świecie według rankingu Great Place to Work® i Magazynu Fortune. To jedna z najważniejszych nagród w obszarze kultury organizacyjnej, jaką firma może otrzymać. W dodatku to wiodące źródło, które bada całościowe doświadczenie pracownika w organizacji oraz to czy jest w niej sprawiedliwie traktowany.

W jaki sposób Concentrix dba o swoich pracowników? Na jakie korzyści/benefity mogą oni liczyć?

W naszej firmie dbamy o ludzi wielowymiarowo. Oferujemy im dostęp do platformy Concentrix University, gdzie mogą skorzystać z już ponad 11 000 kursów i szkoleń. Dostrzegamy wśród naszej załogi silną motywację do rozwoju osobistego, upskillingu i reskillingu, a także awansowania w ramach organizacji. Dlatego w ramach CNX University zespoły mają do dyspozycji wiele materiałów szkoleniowych pochodzących z czołowych, dobrze znanych w sektorze technologicznym programów learningowych z akredytacjami pozwalającymi na uzyskanie zewnętrznych certyfikatów.

Głęboko wierzymy również w korzyści wypływające z uczenia się od siebie nawzajem. Dlatego stale rozwijamy iRise, nasz wewnętrzny program mentoringowy. iRise umożliwia znalezienie mentora spośród bazy naszych pracowników na całym świecie i rozwijanie swoich liderskich umiejętności pod jego okiem. Ta inicjatywa pozwala zacieśniać więzi między członkami różnych zespołów w firmie i sprawia, że faktycznie możemy nazywać się globalną społecznością.

Prężnie działa u nas również tzw. Community of Practice, czyli miejsce, w którym nasi specjaliści mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, a także zdobywać nowe umiejętności.

W zakresie wynagrodzenia zapewniamy pracownikom konkurencyjne pensje, plany ubezpieczeniowe, prywatną opiekę medyczną, system kafeteryjny MyBenefit oraz różne bonusy pieniężne za tzw. wydarzenia życiowe, jak ślub czy urodzenie dziecka. Bardzo mocno stawiamy też na elastyczność. Zarówno w zakresie miejsca i sposobu wykonywania pracy (praca w modelu hybrydowym czy zdalnym), jak i jeśli chodzi o wybór formy zatrudnienia, np. umowa o pracę czy współpraca B2B.

Jakie macie plany rekrutacyjne? Kto może dołączyć do Twojego zespołu?

W Concentrix jesteśmy obecnie w bardzo ekscytującym momencie, w którym mocno skupiamy się na rozwoju obszaru zajmującego się tworzeniem oprogramowania na potrzeby własne i naszych klientów. W ramach tych działań otwieramy biuro w Krakowie, które posłuży nam za siedzibę pierwszego europejskiego centrum Software Solutions naszej firmy.

Mamy daleko zakrojone plany co do tego ośrodka; chcemy, żeby w perspektywie kilku najbliższych lat stał się on centrum R&D, w którym będziemy rozwijać innowacje technologiczne skierowane do klientów z całego świata. Żeby tak się stało, ambitnie pracujemy nad sukcesywnym powiększaniem zespołu.

Aktualnie poszukujemy inżynierów, architektów, analityków data science i programistów, a także ekspertów specjalizujących się w Big Data, sztucznej inteligencji, machine learning, cyberbezpieczeństwie, DevOps i rozwiązaniach chmurowych.

Do urzeczywistnienia naszych planów ewolucji krakowskiego biura w europejski hub R&D będziemy także potrzebować specjalistów z zakresu metodyki Agile, a zatem scrum masterów, product ownerów czy Agile coachów, nie wspominając o rolach wspierających, czyli product, program i portfolio managerach, a także ekspertach z obszarów mobile oraz UI/UX.

Mogę już teraz zapewnić obecnych i przyszłych członków zespołu Concentrix Software Solutions, że nie zabraknie im ambitnych i ciekawych projektów do pracy i rozwoju osobistego. Gdy mówimy o technologiach, jedynym kierunkiem, w jakim się poruszamy, jest kierunek do przodu. To czyni nas idealnym miejscem do budowania kariery zawodowej.


Łukasz Jezierski. Head of Engineering, EMEA Software Solution Center w Concentrix.

Zdjęcie główne pochodzi z Unsplash.com.

Od ponad ośmiu lat pracuje jako redaktorka, dziennikarka i copywriterka, a od niedawna dba o treści oraz rozwój portalu poświęconego branży IT. Autorka wywiadów, tekstów eksperckich, newsów.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/budowanie-wartosci-marki-pusty-slogan-czy-realne-korzysci/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]