Praca w IT

Developer inaczej – czyli jak pogodzić kodowanie z rolą nietechniczną

kodowanie na czarnym tle

Programista zajmujący się finansami, tester pilnujący stawek w zespole – czy to możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej, kiedy wprowadzimy do życia firmy hierarchię kompetencji i samoorganizujące się zespoły. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej przybliżyć się do realizacji turkusowego modelu zarządzania. 

#top_oferta: Product Manager

Aplikuj

Czym jest turkusowy model zarządzania?

Turkusowy model zarządzania to z jednej strony model zarządzania organizacjami, a z drugiej sposób patrzenia na świat – filozofia życia. Teoretycznie charakteryzują go konkretne schematy myślenia i można spróbować po prostu je zrozumieć i wdrożyć, tak jak wszystko inne, czego się uczymy. 

Problem polega na tym, że schematy turkusowe wychodzą zwyczajnie z innego miejsca świadomości, tego kim jestem i kim jest inny człowiek i jak razem chcemy współpracować. Często wydają się przez to nieintuicyjne, a już na pewno są sprzeczne z naszymi „automatycznymi” zachowaniami, których uczyliśmy się od najmłodszych lat. 

Turkusowy model zarządzania opiera się na partnerskim podejściu i wzajemnym zaufaniu członków organizacji. Trzy główne filary tego modelu to samozarządzanie, pełnia (w skrócie – bycie w pełni sobą) i ewolucyjny cel, o których szerzej pisze F. Laloux w swojej książce „Pracować inaczej”. Porównując turkus do tradycyjnych modeli zarządzania, trzeba przyznać, że daje on bardzo dużo wolności, chociaż nie każdy się w nim odnajdzie.

Każdemu według potrzeb

Już samo podejście do hierarchii to jeden z aspektów bardziej wyróżniających turkus. W organizacji tego typu rządzi przede wszystkim hierarchia kompetencji. Co oznacza? W dużym skrócie, rozbicie stanowisk na poszczególne role sprawia, że różne osoby mogą sprawować różne funkcje, zależnie od swoich umiejętności i chęci. Wystarczy, że ktoś zechce zaopiekować się danym obszarem i jednocześnie w organizacji zachodzi taka potrzeba, a przydziela mu się daną rolę. W praktyce oznacza to, że również „osoby techniczne” pełnią funkcje niekojarzone zupełnie z rolami przypisanymi do ich zakresu obowiązków.

W turkusowym modelu zarządzania, oprócz ról i hierarchii kompetencji, ważne są również samoorganizujące się zespoły. Każdy z nich stanowi samodzielną, samozarządzającą się jednostkę. To możliwe, ponieważ wszystkie potrzebne do działania kompetencje znajdują się w organizacji. Także w zespole składającym się z Developer_, Tester_ i Project Manager_, znajdziemy osoby piastujące jednocześnie takie funkcje jak Roles Master, Team Finance & Budget Guardian, czy Salary Guardian. To oczywiście przykłady, bo wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki i warto go dostosować do aktualnych potrzeb firmy i jej pracowników.

Pogodzenie pracy programisty z rolą nietechniczną

Należy najpierw zadać sobie pytanie – po co? Jak zaznaczyłam wyżej, w turkusie bardzo duży nacisk kładzie się na samozarządzanie. Inną istotną kwestią jest dążenie do realizowania potencjału pracowników w organizacji poprzez dawanie im możliwości wykorzystania swoich kompetencji w różnych obszarach pracy. Role powstały m.in. po to, żeby dokładniej odzwierciedlać stan faktyczny wykonywanych przez dane osoby obowiązków, ale także, by ich nie ograniczać – jedna osoba może pełnić różne, nawet niezwiązane ze sobą role.

Dzięki temu „ukryte talenty” mogą śmiało wyjść na jaw i nikt nie jest zmuszony do wykonywania wciąż tych samych zadań. Programistki i programiści nie są przecież wyjątkami, jeśli chodzi o potrzeby różnorodności, rozwoju i zmiany. Takie dodatkowe role to idealna okazja zarówno do tego, żeby pogłębić swoje kompetencje w nowym obszarze, jak i zapobiec zawodowej rutynie. Jest to też świetny sposób na większe zaangażowanie się w życie organizacji i wywieranie realnego wpływu na jej kształtowanie.

Mistrz Ról

W tradycyjnym modelu zarządzania, obowiązki Roles Mastera zwykle są przypisane Team Leaderom. W modelu turkusowym stanowiska zostały podzielone na role, dlatego tak ścisłe powiązanie tu nie występuje.

Czym zajmuje się Roles Master? Odpowiada głównie za to, żeby w składzie osobowym zespołu występowały wszystkie role konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania. Określa jakie kompetencje są potrzebne oraz ich wymagany poziom seniority. Co więcej, współpracuje często z innymi rolami, np. odpowiedzialnymi za zatrudnienie, wynagrodzenia, czy planowanie dostępności zespołu (ang. Capacity).

Roles Master wspiera także członków zespołu w dawaniu sobie informacji zwrotnych odnośnie pełnionych funkcji. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę spróbowania czegoś nowego lub czuje, że nie odnajduje się w aktualnej roli, Roles Master pomaga mu znaleźć nowe miejsce w swoim lub innym dostępnym.

Maciek Pastuszka, Frontend Developer i Roles Master działa w branży IT od 2009 roku, był już na różnych stanowiskach i w różnych rolach – od designera, przez web developera, trenera w szkole programowania, CIO w startupie, aż po stricte Frontend Developera (od ok. 7 lat). W SYZYGY pracuje od 2018 w projekcie reactowym – przed „turkusową rewolucją” jako Developer oraz Team Leader, a obecnie jego pozadeweloperskie role to Roles Master i New Work Evangelist.

Pracowałem kiedyś jako Team Leader i lubiłem to robić, natomiast czułem się czasami jak worek do wrzucania wszystkich poziomów odpowiedzialności za prowadzone projekty. Dzięki roli Roles Mastera mogę korzystać z doświadczenia Team Leadera oraz skupić się na tym jednym, konkretnym wycinku, który sprawia mi frajdę, bez potrzeby wykonywania dodatkowych obowiązków.

Strażnik Finansów i Budżetu

Team Finance & Budget Guardian jest odpowiedzialny za to, by reforcastować, planować, weryfikować i wyciągać wnioski z wyników finansowych i realizacji budżetu zespołu. Krótko mówiąc, pilnuje tego, by zaplanowane kwoty, które zespół ma zarobić, po prostu się zgadzały. 

Do wykonywania tej roli może zgłosić się dowolny członek zespołu – w szczegóły wprowadza go poprzednik, a bieżące wsparcie oferują inni Finance & Budget Guardianie podczas regularnych spotkań, które mają na celu przede wszystkim monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej firmy. Stanowią one także okazję do dzielenia się swoimi obawami i planami. Dzięki temu, że rola Team Finance & Budget Guardiana nie jest przypisana na stałe do jednej osoby, więcej pracowników ma możliwość szczegółowego zapoznania się z budżetem organizacji i tym, jaki wpływ wywiera na jego realizację.

Grzesiek Dąbrowski, z wykształcenia muzykolog, zaczął swoją karierę programistyczną w 2020 roku. W SYZYGY pojawił się ponad rok temu, jako JavaScript Developer w projekcie reactowym. Pełni też trzy role pozadeweloperskie: Team Finance & Budget Guardian, Timesheet Guardian, Podcast Editor.

Bycie Finance & Budget Guardianem przede wszystkim poszerza moją wiedzę o tym, co tak naprawdę robimy w firmie. Jako programiści często skupiamy się wyłącznie na taskach, a tak naprawdę, za tym idą konkretne pieniądze. Te z kolei później przekładają się na to, co firma może zrobić, bądź nie – mamy jakiś określony budżet na podwyżki i przykładowo ta nietechniczna rola pozwala mi spojrzeć z szerszej perspektywy zarówno na mój zespół, jak i na moją pracę w kontekście całej organizacji.

Strażnik Wynagrodzeń

Salary Guardian w firmie odpowiada za sprawiedliwy podział wynagrodzeń, a także za widełki, które obowiązują w całej organizacji oraz proces podwyżkowy. Pierwotnie była to rola zespołowa, mająca na celu wsparcie pracowników w przypadku pojawiających się napięć i wątpliwości – w związku z wprowadzeniem transparentności w wynagrodzeniach. Po zmianie systemu podwyżkowego, Salary Guardian stał się rolą ogólnofirmową, z większą odpowiedzialnością. 

Z założenia wszyscy Salary Guardianie, na dedykowanych spotkaniach, pracują wspólnie nad tym, jak powinien wyglądać system wynagrodzeń w firmie oraz biorą czynny udział w przeprowadzaniu procesów podwyżkowych pracowników. Nie da się ukryć, że to jedna z bardziej stresogennych ról w organizacji i z tego względu jest dodatkowo płatna. 

Marcin Stasiak zajmuje się programowaniem już od 2010 roku. Zaczynał jako Backend Developer, później przeszedł do Frontendu, a na koniec był osobą odpowiedzialną za produkcję cyfrową. Zatrudniony w 2019 roku w SYZYGY Warsaw jako Fullstack Developer, po turkusowej transformacji zyskał dodatkowe role: Salary Guardian, Roles Master oraz Tech Culture Guide.

Dzięki temu, że Salary Guardianie są też developerami, możemy spojrzeć na kompetencje developerskie w bardziej precyzyjny sposób. Łatwiej nam rozpoznać poziom seniority. Wydaje mi się, że to jest bardziej obiektywne w stosunku do developerów.

Krzysiek Kozłowski pracował już jako Tester Manualny, Quality Assurance oraz Frontend Developer w projektach reactowych. Od około roku działa w SYZYGY Warsaw jako Angular Frontend Developer i Roles Master. Swoje podejście do dodatkowych ról podsumowuje:

Kiedyś byłem osobą, która preferowała zająć się tylko sprawami technicznymi. Te nietechniczne mnie nie interesowały. Teraz dostrzegam, że pełniąc role nietechniczne, angażuję się w życie organizacji, w jej zasady. Jestem w stanie budować, zmieniać, wpływać na to, jak wszystko tu funkcjonuje. Jeśli wszyscy angażujemy się w to, jak działa nasza organizacja, to będzie nam się pracowało lepiej i poczujemy się tu, jak w domu.

Plusy i minusy łączenia ról

Angażowanie osób developerskich do zadań „nietechnicznych” przynosi wymierne korzyści zarówno poszczególnym pracownikom, jak i organizacji. Przede wszystkim, zwiększa się ogólne zrozumienie finansów, innych obszarów i sposobu działania firmy. Rośnie również poczucie odpowiedzialności i realnego wpływu na rozwój organizacji. 

Role techniczne, mimo swej różnorodności, bywają powtarzalne w taskach, dlatego zmiana zajęcia pozwala także oderwać się od codziennych obowiązków, co bywa zbawienne, kiedy pracowników zaczyna pochłaniać rutyna. Czy jednak taki model działania nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń?

Podział pracy i obowiązków może stanowić pewną barierę. To pracownik sam decyduje o priorytetach w danym momencie. Jeśli ktoś potrafi się zorganizować, da radę, jeśli ma z tym problemy, nie osiągnie zakładanych efektów w zakładanym czasie. Po dodatkowe role zazwyczaj sięgają bardziej doświadczone osoby, które dostrzegają przede wszystkim zalety tej zmiany i możliwości rozwoju, jakie ze sobą niesie.

Nowe oblicze ról w IT

Branża IT daje cały wachlarz stanowisk i możliwości zawodowych w wielu różnych obszarach oraz działach. Wciąż pojawiają się też nowe role, dyktowane potrzebami firm i ich pracowników. Obierając drogę kariery w tej branży, warto być świadomym swoich kompetencji i aspiracji, ale nie zamykać się na raz obrany kierunek. W IT zmiana to codzienność, szczególnie w organizacjach turkusowych, które nastawiają się na rozwój determinowany zadowoleniem swoich pracowników.

Zdjęcie główne pochodzi z unsplash.com.

Community Master i Content Creator w SYZYGY Warsaw

Organizatorka serii meetupów Dobry Craft, poświęconych developer_om. Z wykształcenia biolog, z zamiłowania artystka.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/jak-pogodzic-kodowanie-z-rola-nietechniczna" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]