return to list

🤓 Senior Developer

14 000 - 18 000 PLN net

🌍 Trodat Polska | Marywilska 22, Warszawa

🖥 https://www.troteclaser.com/pl/

👉 Requirements:

 • C# 🔸🔸🔸🔸
 • .Net 🔸🔸🔸🔸
 • JavaScript 🔸🔸
 • Architecture 🔸🔸
 • 👉 Nice to have:

 • C/C++ 🔸
 • Trotec Laser is a leading international provider of advanced, high-speed laser equipment for cutting, engraving and industrial marking.
   
  We are looking for passionate developers, who want to join our new international software development team located in Warsaw in Trodat Polska – a subsidiary company of Trodat Trotec Group - as part of International Trotec R&D team.
   
  If you can imagine to work with laser machines and you love to explore and use the latest web- and .Net technologies, then Trotec Laser would love to receive your CV!

  Currently we are looking for candidates for a position of Senior Software Developer.


  As a Senior Software Developer, you will develop and unit-test our software products for our laser devices. You will be designing, coding, testing and implementing new or existing features of our software applications to meet both functional and technical requirements in an international company.

  RESPONSIBILITIES:

  QUALIFICATIONS:

  WE OFFER:

  If you are interested in this job please send your CV in English language.
   
  Please include the following statement in your application: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trodat Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000127230, będącej administratorem danych osobowych oraz przez spółki z grupy kapitałowej, do której należy Trodat Polska sp. z o.o., dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Trodat Polska sp. z o.o. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane osobowe udostępnione przeze mnie w dniu wyrażenia zgody, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), jak również dodatkowe dane osobowe, pozostające poza zakresem określonym przepisami ww. ustawy i nie wymagane przez Trodat Polska sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji, a udostępnione przeze mnie dobrowolnie w dniu wyrażenia zgody lub w trakcie trwania obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
   
  Oświadczam, iż mam świadomość, że udostępnione przeze mnie dobrowolnie dane osobowe, pozostające poza zakresem określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) i nie wymagane przez Trodat Polska sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji, stanowią dodatkowe dane osobowe, które mogą być przetwarzane dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Trodat Polska sp. z o.o.
   
  Oświadczam, iż jest mi wiadome, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem oraz oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych osobowych przez Trodat Polska sp. z o.o.
   
  Oświadczam, iż jest mi wiadome, że moje dane osobowe, w zakresie w jakim mogą być przetwarzanie dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, będą przechowywane przez Trodat Polska sp. z o.o. przez okres dwóch lat licząc od dnia ich udostępnienia, a po upływie tego okresu zostaną usunięte."