All offersWrocławTestingTesting Engineer
Testing Engineer
Testing
Trapeze Poland

Testing Engineer

Trapeze Poland
Wrocław
Type of work
Full-time
Experience
Mid
Employment Type
Permanent
Operating mode
Hybrid

Tech stack

  test engineer
  regular
  English
  regular
  Test Management
  nice to have
  Python
  nice to have
  Java
  nice to have

Job description

Online interview

Trapeze Poland is part of an international Trapeze Group. As a global leader we create and implement innovative Intelligent Transportation Systems. Our solutions make life easier for millions public transport passengers in metropolises such as London, Atlanta, Zurich, Hamburg, Singapore, Riyadh, Toronto, Johannesburg and many others.

We are currently looking for ambitious and open to new challenges individuals, whose experience and qualifications meet the following profiles:


Testing EngineerWe are looking for an employee to our multicultural development team, whose work will include:

 • Working together with the developer team and constantly improve the product quality
 • Review and give feedback on feature and functional description
 • Establishing and Maintenance of Test Strategies and Test Plans 
 • Testing of software increments
 • Create problem reports and Test reports
 • Progressing automated Software test environment
 • Daily work in an interdisciplinary Scrum team, and supporting the Product Owner in technical discussions
 • Support Field Engineers in deployment and issue analysis on customer systems
 • Manage the scope, timeline and budget of a customer delivery
 • Ensuring quality and completeness of a delivery


From candidates we expect:

 • Higher technical education
 • several years of experience as a test engineer 
 • English skills (spoken and written)
 • High quality awareness, precise and detail-oriented way of working
 • Thinking networked and bringing a lot of initiative and a high level of assertiveness
 • Communicative and with a positive, solution-oriented personality
 • Self-motivated personality and open for new challenges in an interdisciplinary team


Additional advantage would be:

 • Practical knowledge of technologies for embedded systems
 • Experienced in supporting Product Owners and other business stakeholders in refining product requirements
 • Ability to support test management and delivery management
 • Basic programming experience with Python and Java
 • Continuous Integration and Delivery management
 • Readiness to travel


For our employees we offer:

 • Challenging international projects, that literally create a better world for millions of people around the world. What we create is different than yet another business application
 • Work in a young and dynamic, yet well-established and stable company
 • Friendly international culture based on mutual respect, trust and individualism
 • Trips abroad, e.g. to our office in Switzerland, with a stunning view on the largest waterfall in Europe 
 • Attractive salary and non-salary benefits (including private healthcare, social events, funding sports and recreational activities)
 • The opportunity to deepen skills, extend technical expertise, practically learn multiple technologies and a wide range of business domains
 • Chance of career advancement  
 • Flexible working time


All interested please send your CV in English.

We reserve the right to contact only selected candidates.

Please indicate on the documents following statement: 


INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych" lub „Trapeze”, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Trapeze Poland Sp. z o.o. ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, lub za pośrednictwem email: robert.szarecki@trapezegroup.pl. Trapeze będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe, w tym arkusze z wynikiem rekrutacji, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


WAŻNE

Prosimy dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenia:

Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji.


Jeżeli wyrażasz zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do pięciu lat od dnia zgłoszenia, prosimy dodaj również oświadczenie:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od dnia mojego zgłoszenia.