All offersKrakówPMProduct Owner
Product Owner
PM
SellIntegro

Product Owner

SellIntegro
Kraków
Type of work
Full-time
Experience
Mid
Employment Type
B2B
Operating mode
Remote

Tech stack

  Agile
  advanced
  product owner
  regular
  Azure
  regular
  ETL
  regular
  Kanban
  regular
  Scrum
  regular

Job description

Online interview

Pomóż Twoim ulubionym sprzedawcom w branży e-Commerce a naszym klientom, aby ich jutrzejszy dzień pracy był dużo lepszy od poprzedniego.


Poszukujemy osób o nastawieniu “T-shaped”, które mają szeroką wiedzę o świecie oraz umiejętnie wykorzystują ją w dobrej komunikacji. Chcielibyśmy abyś specjalizował się w budowaniu produktów informatycznych, które są niezbędnym narzędziem dla dziesiątek tysięcy sprzedawców w e-Commerce. 


Jako “Product Owner” będziesz definiował user stories i ustalał priorytety backlog zespołu. Będziesz odpowiedzialny za usprawnienie realizacji priorytetów programu przy jednoczesnym zachowaniu integralności koncepcyjnej i technicznej funkcji lub komponentów dla zespołu.


W tej roli będziesz budował liczne relacje i wykonywał obowiązki również poza własnym zespołem. Będziesz uczestniczył we wspólnych pracach z kierownikami produktu, klientami, właścicielami firm i innymi interesariuszami.


Obecnie posiadamy 4 zespoły programistyczne - szukamy 1 lub 2 product ownerów dla dwóch zespołów o dość technicznym charakterze implementowanych funkcji.Zadania:


 1. Maksymalizacja wartości dostarczanych przez zespół poprzez zwiększenie zgodności dostarczanych rozwiązań z potrzebami klientów oraz kluczowych interesariuszy
 2. Minimalizacja czasu spędzanego przez development nad identyfikacją i adresacją zagadnień procesowych
 3. Wypracowywanie przejrzystych celów dla developmentów
 4. Tworzenie specyfikacji /definition of done
 5. Tworzenie kryteriów akceptacyjnych
 6. Współtworzenie scenariuszy testowych
 7. Ustalanie priorytetów
 8. Ocena wpływu zmian na procesy klienta
 9. Upewnienie się, że development skupia prace na osiągnięciu wskazanego celu minimalizując nakłady
 10. Upewnienie się, że każde działanie techniczne jest skorelowane ze wskazanymi celami biznesowymi
 11. Podejowanie codzienny decyzji o wydaniu oprogramowania w celu poprawy procesów u klienta
 12. Zarządzanie problemami i brakami z zapewnieniem płynności procesów u klienta z perspektywy całości procesów (end-2-end)
 13. Upewniania się, że wyniki prac developmentu są rozpropagowane wewnątrz organizacji
 14. Implementacja wizji i kierunków w postaci wykonywanych przez development zdań
 15. Zarządzanie backlogiem obszaru produktu
 16. Ocena wpływu na procesy klienta wdrożonych rozwiązań technicznych
 17. Analiza procesów u klienta oraz wariantowanie ich implementacji w produkcie, włącznie z przypadkami brzegowymi


Umiejętności:

 1. Doświadczenie w tworzeniu aplikacjii do transformacji danych(ETL, integracja)/automatyzacji dla firmach(workflows)/API sieciowych
 2. Doświadczenie w tworzeniu interfejsów użytkownika dla aplikacji biznesowych
 3. Doświadczenie w tworzeniu aplikacji z dziennym releaseami
 4. Doświadczenie i umiejętność dopasowania metodyk wytwarzania oprogramowania zgodnie z fazą dojrzałości produktu
 5. Doświadczenie w kontakcie z przedstawicielami klienta różnych szczebli i departamentów
 6. Wysoki stopień samoorganizacji
 7. Wysoka komunikatywność zarówno z osobami biznesowymi, technicznymi
 8. Myślenie procesowe, analityczne oraz syntetyczne
 9. Umiejętność analizy zbiorów danych
 10. Znajomość procesów w firmach handlowych
 11. Znajomość wzorców projektowych architektury aplikacji umożliwiające identyfikację wad i zalet z perspektywy wpływu na procesy u klienta
 12. Chęć rozwoju w kierunku product manager
 13. Chęć poznania branży eCommerce
 14. Płyny język polski
 15. Komunikatywna znajomość języka angielskiego


Mile widziane:

 1. Znajomość procesów w firmach handlowych w eCommerce
 2. Znajomość branży eCommerce
 3. Doświadczenie programistyczne
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego


Mindset i styl działania:

 1. świadomy i otwarty na zmiany,
 2. jest blisko klienta i zespołu produktowego,
 3. Mindset i styl działania:
 4. hands-on
 5. świadomy i otwarty na zmiany
 6. jest blisko klienta i zespołu produktowego
 7. wie z kim rozmawiać, kogo zaangażować budując backlog
 8. otwarty, wie gdzie szukać informacji i co przekazać zespołowi
 9. potrafi wybrać dopasowane rozwiązania z dobrych praktyk, nie myśl stereotypowo,podręcznikowo
 10. ukierunkowany na dowożenie


Przykłady dotychczasowych osiągnięć:

 1. najważniejszy track record (mogą być historie produktów, które upadły ale najważniejsze jest lessons learned)
 2. szukamy osoby, która pracowała w kilku organizacjach, ma dobre praktyki z różnych
 3. miejsc i potrafi wybrać mądre rozwiązania z dużych organizacji,


Motywacja:

 1. szukamy osób dla których ta rola będzie spełnieniem ambicji i aspiracji, chce się długoterminowo zaangażować.
 2. szukamy osób, które są głodne wiedzy, nie boją się, mają aspiracje aby zostać w przyszłości Product Managerem
 3. szukamy osób, które w obecnym miejscu dotykają sufitu, zmiana będzie dla nich szansą na dalszy rozwój


Dajemy Ci możliwość:

 

 • Dostosowania zadań do Twojego potencjału
 • Udziału w nowych, atrakcyjnych projektach-Greenfield 85%
 • Pracy przy nowych technologiach
 • Możliwość wyboru technologii, z której korzystasz w Twoim projekcie
 • Wdrażania autorskich pomysłów

Dodatkowo znajdziesz u nas:

 

 • częściowo finansowaną opieką medyczną dla Ciebie oraz pakiet sportowy
 • Konkursy wewnątrz firmy
 • Dobrze zorganizowany podział pracy w oparciu o sprinty
 • Niekorporacyjną atmosferę i płaską strukturę
 • Literaturę branżową i e-book - zamawianą w odpowiedzi na Twoje zapotrzebowanie