#1 Job Board for tech industry in Europe

 • Job offers
 • All offersWarszawaNetDynamics 365 CE (CRM) Developer
  Dynamics 365 CE (CRM) Developer
  Net
  PwC Polska

  Dynamics 365 CE (CRM) Developer

  PwC Polska
  Warszawa
  Type of work
  Full-time
  Experience
  Senior
  Employment Type
  Permanent, B2B
  Operating mode
  Remote
  PwC Polska

  PwC Polska

  W PwC projekty innowacyjne i technologiczne to nasza codzienność. Jako firma konsultingowa mamy tę przewagę, że możemy współpracować z klientami z różnych branż na całym świecie. W Polsce zatrudniamy ponad 6000 osób, w tym 2000 w zespołach #Tech.

  Company profile

  Tech stack

   C#

   advanced

   CRM

   advanced

   .Net

   regular

  Job description

  Online interview

  Team Microsoft w PwC Polska składa się ze 100 specjalistów (programistów, architektów, konsultantów, analityków i project menedżerów). Dostarczamy aplikacje webowe i rozwiązania Power Platform, Dynamics 365 CE oraz Dynamics 365 F&SCM dla naszych polskich i europejskich klientów. Pracujemy przy różnorodnych realizacjach dla branż: finansowej, telekomunikacyjnej, FMCG, bankowej, motoryzacyjnej i innych. Pracujemy w oparciu m.in. o ASP.NET MVC, .NET Core, Entity Framework/EF Core, SQL Server, Azure/AWS Stack, Web Api, Angular, JQuery, Azure DevOps.

  Wdrażamy dla naszych klientów najbardziej innowacyjne rozwiązania z obszaru Customer Experience.


  Do naszego zespołu poszukujemy:

  Programisty Dynamics 365 CE / Programistki Dynamics 365 CE 


  Jeden z naszych klientów potrzebuje wdrożyć dla siebie Dataverse. Głównym zadaniem systemu będzie przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem self-service portalu zbudowanego w oparciu o Power Pages. Aby użytkowanie portalu było dla użytkowników optymalne zdecydowaliśmy się na dodanie komponentów typu mikrofrontend zbudowanych w oparciu o kontrolki PCF w technologii React, poza tym staramy się stworzyć wszystko wykorzystując Web Forms, Multistep Forms oraz wspomagać się Liquidem.

  Część Backoffice systemu zbudowana zostanie na bazie aplikacji Model-Driven App. Procesy, które budujemy oprócz zwykłej konfiguracji w oparciu o Workflows, Power Automate, Business Rules, etc. będą dodatkowo uszlachetnione przez Plugins (C#), PCF Controls oraz nieduże skrypty napisane w TypeScript.

  Datavers zostanie dodatkowo zintegrowany w oparciu o platformę Azure. Komunikacja z systemami klienta opierać się będzie o standardowe API Dataverse. Komunikaty będą przetwarzane przez Azure Functions udostępniane na API Management dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz pełnego logowania, część komunikacji przebiegać będzie przez Azure Service Bus aby propagować zdarzenia z oraz do systemów zewnętrznych w sposób asynchroniczny.

  Wdrożenie całego systemu odbywać się będzie poprzez pipeline stworzone w systemie Azure DevOps w którym skrypt yaml definiuje poszczególne kroki przenoszenia solucji, osadzania ich w kontroli wersji oraz przenoszenia danych referencyjnych wraz z konfiguracją systemu. Dla komponentów platformy Azure stosowane jest także podejście Infrastructure as a Code, gdzie za pomocą skryptów Azure CLI, Bicep bądź Terraform wykonywane są wdrożenia. 

  Każdy napisany przez nas kod musi oczywiście być wspierany przez testy jednostkowe pisane zgodnie z zasadami AAA.


  Twoja przyszła rola:

  • 80% czasu pracy to projektowanie i budowa nowych funkcjonalności, 20% to spotkania, tworzenie dokumentacji i nauka (za wsparcie i utrzymanie odpowiadają nasi koledzy z innego zespołu) 🦄,
  • wsparcie zespołu w tworzeniu aplikacji model-driven - client-side (ts) i server-side (C#),
  • tworzenie testów jednostkowych dla wytwarzanego kodu,
  • tworzenie komponentów typu Power Apps Component Framework (ts / React),
  • konfiguracja i wsparcie procesu CI/CD dla mniej technicznych członków zespołu,
  • tworzenie skryptów Powershell / Bash wspierających proces CI/CD oraz codzienne zadania mniej technicznych członków zespołu,
  • wsparcie zespołu w tworzeniu aplikacji internetowych - Power Apps Portals / Power Pages - stylowanie stron (css), niestandardowe walidacje/animacje (jscript), tworzenie komponentów typu mikrofrontend (np. React/Angular),
  • integracja z zewnętrznymi usługami przy wykorzystaniu różnych metod komunikacji (np. REST, WCF/SOAP, GraphQL, RPC, SFTP) oraz przy wykorzystaniu różnego uwierzytelniania (np. OAuth 2.0/OpenID Connect, API Key, Certificate) z wykorzystaniem usług Azure PaaS, np. Azure Functions, Azure API Management, Azure Kubernetes Service, Azure Service Bus, Azure Event Grid, Azure Event Hub, Azure SQL Database, Azure Cosmo DB, Azure Cognitive Services, Azure Media Services,
  • integracja z innymi usługami Microsoft 365, np. Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, Exchange,
  • implementacja SSO / wytwarzanie adapterów uwierzytelniania dla Power Apps Portals (np. integracja z Węzłem Krajowym lub z innymi systemami z niestandardowymi protokołami),
  • przygotowywanie skryptów Infrastructure as a Code - Azure CLI, Bicep, Terraform - wspierających aplikację.


  Dołączając do nas zyskujesz:

  • elastyczne warunki - hybrydowy model pracy, elastyczny początek dnia, workation, sabbatical leave,
  • rozwój i podnoszenie kwalifikacji - pełne wsparcie zespołu podczas procesu wdrożenia, mentoring, szkolenia, warsztaty, certyfikacja współ-/finansowana przez PwC oraz konwersacje z native speaker,
  • program medyczno-wellbeingowy - pakiet opieki medycznej, sesje mindfulness, wsparcie psychologiczne, edukacja poprzez dedykowane webinary i warsztaty, doradztwo finansowo-prawne,
  • możliwość stworzenia indywidualnego planu benefitowego (wybór m.in. lunch pass, concierge, pakiet weterynaryjny dla pupila czy masaże) oraz dostęp do kafeterii - w środku m.in. vouchery, zniżki na urządzenia IT i zakup samochodu,
  • 3 godziny płatnego urlopu w miesiącu na wolontariat,
  • dodatkowy dzień wolnego z okazji urodzin,
  • a kiedy polubisz to miejsce tak, jak my, możesz polecić znajomych do PwC.


  Jak wygląda proces rekrutacji? 

  • zaaplikuj, 
  • porozmawiaj telefonicznie z rekruterem / rekruterką,
  • poznajmy się lepiej podczas rozmowy rekrutacyjnej.