All offersWarszawaDataData Catalog Expert
Data Catalog Expert
Data
Polpharma

Data Catalog Expert

Polpharma
Warszawa
Type of work
Full-time
Experience
Mid
Employment Type
Permanent
Operating mode
Hybrid

Tech stack

  zarządzanie danymi
  regular
  Umiejętności analityczne
  regular
  Angielski
  regular
  Microsoft Purview
  nice to have

Job description

Data Catalog Expert będzie odpowiedzialny za ogólne zarządzanie i utrzymanie firmowego Katalogu Danych i Pojęć Biznesowych z wykorzystaniem Microsoft Purview. Obejmuje to zapewnienie, że informacje zawarte w katalogu są dokładne, aktualne i łatwo dostępne dla interesariuszy wewnętrznych. Dodatkowo obejmuje również partnerstwo i ścisłą współpracę zarówno z obszarami biznesowymi jako Właścicielami i Kustoszami Danych, jak również dostawcą narzędzia.


Obowiązki:

 • Wsparcie realizacji założeń Data Governance zgodnie z przyjętą Polityką Zarządzania Danymi w kontekście katalogu danych
 • Szerzenie w organizacji idei katalogu danych
 • Zarządzanie i utrzymanie firmowego katalogu danych
 • Wyznaczenie standardów i dobrych praktyk w kontekście katalogu danych i zapewnienie ich przestrzegania w organizacji
 • Analiza obszarów biznesowych pod kątem wytwarzanych danych \ pojęć biznesowych \ wskaźników niezbędnych do opisania w katalogu danych
 • Poprawa dostępności i jakości wiedzy o posiadanych w organizacji danych \ pojęciach biznesowych\ wskaźnikach
 • Koordynacja współpracy z Właścicielami oraz Kustoszami Danych w celu wdrożenia niezbędnych informacji do katalogu danych oraz nadzór, że struktura katalogu danych jest dokładna, aktualna i łatwo dostępna dla wewnętrznych interesariuszy
 • Ścisła współpraca i partnerstwo z dostawcą katalogu danych we wszystkich aspektach zarządzania narzędziem (istniejące i nowe funkcje / aktualizacje / ulepszenia / dobre praktyki / itp)
 • Wykonywanie interfejsów i procesów w celu zbiorczego ładownia metadanych do katalogu (słowniki, pojęcia, wskaźniki, itp.)
 • Opracowanie i publikacja wskaźników dotyczących wykorzystania katalogu i promocja adopcji
 • Ekspert merytoryczny do katalogowania danych - tworzenie materiałów szkoleniowych i edukacja użytkowników, aby mieć pewność, że zasoby danych są zarządzane w celu maksymalizacji wartości biznesowej
 • Codzienne wsparcie operacyjne katalogu danych
 • W razie potrzeby przeglądanie i aktualizacja zasad i procedur zarządzania danymi w kontekście katalogu danych


Oferujemy:

 • Pracę hybrydową
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kartę Multisport
 • System kafeteryjny (bilety do kina, teatru, bony na zakupy itp.)
 • Szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych
 • Paczki świąteczne dla dzieci
 • Jeden dodatkowy dzień wolny
 • Program emerytalny


To praca dla Ciebie jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie w zakresie informatyki i zarządzania danymi
 • Posiadasz minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu katalogiem danych lub porównywalnymi systemami informatycznymi
 • Posiadasz doświadczenie w pracy z narzędziami i technologiami zarządzania danymi (praktyczna znajomość Microsoft Purview będzie Twoim dodatkowym atutem)
 • Potrafisz prowadzić rozmowy z biznesem w celu identyfikacji zbiorów danych/informacji/pojęć/wskaźników oraz wspierałeś/aś właścicieli/kustoszy danych w realizacji ich zadań wynikających z Data Governance
 • Potrafisz opisać w zrozumiały sposób nawet najbardziej złożone pojęcia biznesowe
 • Posiadasz doskonałe umiejętności komunikacyjne i współpracy
 • Posiadasz umiejętności analityczne
 • Posługujesz się językiem angielskim w środowisku biznesowym