return to list

🤓 Operations Specialist (RPA)

3 000 - 5 000 PLN gross

🌍 Norian Accounting sp. z o.o. | Grudziądzka 46-48, Toruń

🖥 http://www.norian.eu

👉 Requirements:

 • English 🔸🔸🔸
 • .Net 🔸🔸
 • 👉 Nice to have:

 • RPA 🔸
 • UiPath 🔸
 • Operations Specialist (RPA)

  REF.NO: 2/03/2019                                       
  Possible location: Toruń
   
  About the position:
  Intelligent Automation by Norian is looking for new Operations Specialists. We are an international team of expert developers specialized in automating business processes. Our services are provided to both private and public organizations in Finland, Sweden, Norway, Germany, Lithuania and Poland. We build software robots that are able to do repetitive tasks.

  As an Operations Specialist you will:

  What we expect from you:
  Key requirements:

  Nice to have:

  What we can offer:

  Please send your CV as soon as possible via email to career.pl@norian.eu
   
  Prosimy o zamieszczenie klauzuli. Dokumenty aplikacyjne bez klauzuli nie będą brane pod uwagę i będę usuwane z bazy danych administratora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Norian Accounting Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48,w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Norian Accounting Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) informujemy, iż:
  1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Norian Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48, tel. +48 22 461 2660, e-mail: norian.pl@norian.eu
  2)       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail dataprotection.poland@norian.eu lub Norian Accounting       Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48, tel. +48 22 461 2660.
  3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej i/lub przyszłych rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wewnętrznie: podmioty rekrutujące, podmioty zarządzające, dział IT w kontekście utrzymania IT/hostingu oraz zewnętrznie: dostawca w kontekście utrzymania IT/hostingu i dostawca w zakresie niszczenia danych.
  5)       w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  6)       przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie jest planowane.
  7)       Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włączając profilowanie; żadne automatyczne decyzje nie są podejmowane.
  8)       nie istnieją żadne prawnie uzasadnione interesy wynikające z art. 13 ust. 1 lit. d RODO.
  9)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Norian Accounting Sp. z o.o. Ponadto -przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  10)       przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.  podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy