#1 Job Board for tech industry in Europe

 • Job offers
 • All offersWarszawaArchitectureArchitekt/ka IT (Zespół systemowo-integracyjny)
  Architekt/ka IT (Zespół systemowo-integracyjny)
  Architecture
  NASK

  Architekt/ka IT (Zespół systemowo-integracyjny)

  NASK
  Warszawa
  Type of work
  Full-time
  Experience
  Senior
  Employment Type
  Permanent
  Operating mode
  Hybrid

  Tech stack

   beckup

   advanced

   archiwizacja danych

   advanced

   architektura rozwiązań IT

   advanced

  Job description

  Online interview

  Poszukujemy kandydatów otwartych na nowe wyzwania do pracy w Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, w Dziale Strategicznych Projektów Cyberbezpieczeństwa, w Zespole Systemowo - Integracyjnym. Na bazie licznych doświadczeń NASK PIB z wdrażaniem różnego typu systemów teleinformatycznych, tworzymy zespół, który bierze udział w różnorodnych projektach związanych z cyberbezpieczeństwem, identyfikacją elektroniczną, zabezpieczaniem danych, budowaniem zaawansowanych systemów usługowych oraz ich wdrażaniem i rozwojem. Tworzone systemy odpowiadają na wyzwania istniejące, a także na takie, których jeszcze nie znamy. Przede wszystkim staramy się jednak, aby były one użyteczne i potrzebne, a przez to dające satysfakcję tym, którzy je tworzą.


  Zakres zadań na tym stanowisku:

  • Analiza wymagań architektonicznych i opracowywanie propozycji rozwiązań, uwzględniających założenia, ograniczenia, ryzyka oraz pryncypia bezpieczeństwa
  • Definiowanie nowych i analiza istniejących architektur systemów bezpieczeństwa
  • Wdrażanie systemów teleinformatycznych (sprzęt sieciowy - routery, przełączniki itp., sprzęt bezpieczeństwa - firewalle i inne systemy zabezpieczeń)
  • Wdrażanie systemów informatycznych (serwery, macierze, przełączniki, systemy specjalistyczne)
  • Wdrażanie warstwy wirtualizacyjnej i operacyjnej systemów
  • Prace instalacyjne i integracyjne w zakresie składowania danych, wsparcie procesu ciągłości działania systemów teleinformatycznych
  • Konfiguracja systemów IT (w tym nadzorowanie wydajności, a także współpraca przy ich administrowaniu)


  Nasze wymagania: 

  • Wykształcenie wyższe techniczne (telekomunikacja, informatyka lub podobne)
  • Minimum 3 lata doświadczenia w realizacji architektury rozwiązań IT na poziomie infrastruktury w środowiskach rozproszonych
  • Minimum 3 lata doświadczenia w analizie wymagań architektonicznych i opracowywaniu propozycji rozwiązań, uwzględniających założenia, ograniczenia, ryzyka oraz pryncypia bezpieczeństwa
  • Umiejętność przewidywania konsekwencji, skutków oraz potencjalnych problemów wynikających z proponowanych rozwiązań technologicznych i architektonicznych w systemach o wysokiej złożoności
  • Umiejętność definiowania nowych i analizy istniejących architektur systemów bezpieczeństwa
  • Umiejętność definiowania wymagań dotyczących m.in. oprogramowania
  • Bardzo dobra znajomość architektury sprzętowej i rozwiązań stosowanych w infrastrukturze IT (serwery, macierze, przełączniki itp.)
  • Znajomość zagadnień związanych z architekturą rozproszonych systemów IT
  • Umiejętność efektywnej i bezpiecznej konfiguracji powszechnie wykorzystywanych protokołów i usług sieciowych
  • Dobra znajomość systemów wirtualizacyjnych
  • Znajomość systemów backupu i archiwizacji danych
  • Znajomość rozwiązań w środowisku opartym o paradygmaty konteneryzacji lub/i wirtualizacji, w szczególności doświadczenie z rozwiązaniami Docker i Kubernetes
  • Wiedza z zakresu rozwiązań chmurowych
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej i komunikację z zespołami wsparcia dostawców wykorzystywanych rozwiązań
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu


  Mile widziane:

  • Posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, poparte certyfikatem, dla realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Doświadczenie w roli administratora systemów i usług w środowisku opartym o systemy z rodziny GNU/Linux
  • Dobra znajomość systemów i narzędzi do automatyzacji procesów CI/CD, w szczególności biegłość w stosowaniu co najmniej kilku z wymienionych narzędzi: Ansible, Docker, GitLab, Nginx, Redis, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Grafana
  • Doświadczenie w administrowaniu lub implementacji dużych systemów informatycznych na bazie rozproszonych klastrów wirtualizacyjnych lub/i konteneryzacyjnych
  • Umiejętność wytwarzania dokumentacji technicznej
  • Znajomość języków opisu systemów IT w notacji UML, BPMN