All offersLublinAnalyticsBusiness-System Analyst
Business-System Analyst
Analytics
Monogo Sp. z o.o.

Business-System Analyst

Monogo Sp. z o.o.
Lublin
Type of work
Full-time
Experience
Mid
Employment Type
B2B, Permanent
Operating mode
Remote

Tech stack

  UML
  regular
  SOAP API
  regular
  Business Analysis
  regular
  BPMN
  regular
  CMS
  regular

Job description

Monogo is a Polish ecommerce company founded in 2011. We build online stores from A to Z. In other words, from design all the way to support and system maintenance. 

A precise analysis of the client’s profile allows us to open online stores designed in a way that fulfills all the needs and expectations of the recipients. 

We are working in a fast changing environment where passion and enthusiasm are on the first place and development opportunities happen every day.

Since we are constantly growing and the complexity of our business is increasing, we’re now looking for Business-System Analyst ready to face challenges in e-commerce -world.

If you have experience in e-commerce, delivery projects, you have worked with agile methodologies, you have proven record in setting standards for Business-System Analyst ways of working, this offer is for you.Your responsibilities

 • Collect, analyze and process business and system requirements
 • Work on detailed user stories for developers
 • Work with Client on requirements gathering, clarification and documentation
 • Cooperate closely with cross functional teams across different business units to develop and execute data driven strategies
 • Laverage data driven insights to design scalable solutions, improve customer satisfaction and optimize resources allocation
 • Support project manager in delivery related activities
 • Record and analyze project documentationOur Requirements:

 • At least 3 years of experience as a Business and Systems Analyst
 • experience in implementing enterprise-scale projects
 • Experience in CMS implementations and/or content management
 • experience in REST/SOAP API
 • knowledge of BPMN or UML
 • experience in working with microservices integration
 • experience in business/system process modeling
 • ability to plan and estimate specific tasks in a project
 • Experience in managing complex requirements gathering processes
 • documented experience in designing comprehensive IT solutions with an extensive integration layer
 • solid experience in project management
 • highly analytical thinking and approach to problem solving
 • good work organization
 • fluent EnglishNice to have:

-       Product Owner experience

-   Scaled Agile Framework certification

-       SQL


 

Benefits:

Flexible working conditions (contract of employment or B2B)

Working on international projects

Sport subscription

Health insurance

Friendly atmosphere

In house and external training

Free English classes

Integration events

 

Salary:

Contract of employment: 8500-14000 PLN gross 

B2B: 10000-16000 PLN net plus VATPOLISH VERSION


W Monogo budujemy sklepy internetowe od A do Z. Innymi słowy, od projektu aż po wsparcie i utrzymanie systemu. 

Dokładna analiza profilu klienta pozwala nam otwierać sklepy internetowe zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie potrzeby i oczekiwania odbiorców. 

Pracujemy w szybko zmieniającym się środowisku, w którym pasja i entuzjazm są na pierwszym miejscu, a możliwości rozwoju zdarzają się każdego dnia.

Stale się rozwijamy i poszukujemy obecnie Analityka Biznesowo-Systemowego gotowego stawić czoła wyzwaniom w świecie e-commerce.

Jeśli masz doświadczenie w e-commerce, projektach delivery, pracowałeś z metodykami zwinnymi, masz udokumentowane doświadczenie w wyznaczaniu standardów pracy Analityków Biznesowo-Systemowych, dołącz do nas!


Twoje codzienne obowiązki: 

 • identyfikacja, analiza i praca na wymaganiach biznesowych i systemowych
 • współpraca z Klientem nad wymaganiami, dokumentacja wymagań biznesowych i systemowych
 • współpraca z zespołami programistów, testerów w celu opracowania i realizacji strategii opartych na danych
 • opracowywanie user stories
 • analiza oraz projektowanie optymalnych rozwiązań zwiększających zadowolenie klienta w oparciu o dane
 • wsparcie Kierownika Projektu 

Nasze wymagania:

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie jako Analityk Biznesowo-Systemowy
 • doświadczenie w realizacji projektów o skali enterprise
 • doświadczenie we wdrożeniach CMS i /lub zarządzaniu treścią
 • znajomość rozwiązań wykorzystujących REST/SOAP API
 • znajomość BPMN lub UML
 • doświadczenie w pracy przy integracji mikroserwisów
 • doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych/systemowych
 • umiejętność planowania i szacowania konkretnych zadań w projekcie
 • doświadczenie w kierowaniu złożonymi procesami zbierania wymagań
 • udokumentowane doświadczenie w projektowaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych z rozbudowaną warstwą integracyjną
 • solidne doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • wysoce analityczne myślenie i podejście do rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • biegły angielskiMile widziane:

 • doświadczenie w roli Product Ownera
 • certyfikat Scaled Agile Framework (Safe)
 • SQL


Nasze befity: 

 • Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa b2b)
 • Dofinansowanie do opieki medycznej
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Zajęcia językowe
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku


Widełki

Umowa o pracę: 8500-14000 PLN brutto 

Umowa b2b: 10000-16000 PLN netto plus VAT