return to list

🤓 Frontend Developer

6 000 - 11 000 PLN net

🌍 MADKOM SA | PPNT, Gdynia

🖥 http://www.madkom.pl

👉 Requirements:

 • JavaScript / TypeScript 🔸🔸🔸🔸
 • React 🔸🔸🔸
 • Redux 🔸🔸🔸
 • Git 🔸🔸🔸
 • CSS 🔸🔸
 • 👉 Nice to have:

 • Agile / Scrum 🔸
 • MADKOM S.A. projektuje i wdraża autorskie oprogramowanie do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej.

  Jak wygląda praca z nami na co dzień:

  Nasze oczekiwania:

  Mile widziane:

  Brzmi ciekawie? Wyślij nam swoje CV na adres: rekrutacja@madkom.pl.

  W temacie wiadomości prosimy o zawarcie informacji: „rekrutacja Gdynia – Programista Frontend"
  Dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym współpracą z Madkom SA. Zastrzegamy sobie możliwość́ kontaktu z wybranymi osobami.

  Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

   Informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MADKOM SA, z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@madkom.pl 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do której aplikuje kandydat, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od złożenia aplikacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.