return to list

🤓 Android Developer

12 000 - 16 000 PLN net

🌍 Hustro | Robotnicza 42a, Wrocław

🖥 http://hustro.com/

👉 Requirements:

 • Kotlin 🔸🔸🔸
 • Android SDK 🔸🔸🔸
 • SQLite 🔸🔸🔸
 • Room 🔸🔸🔸
 • Retrofit 🔸🔸🔸
 • Moshi 🔸🔸🔸
 • AndroidX 🔸🔸🔸
 • ViewModel 🔸🔸
 • LiveData 🔸🔸
 • Coroutines 🔸🔸
 • Czy chcesz budować metro w Warszawie razem z nami?
  Czy chcesz dołączyć do obiecującego startupu działającego w jednej z najbardziej rozwojowych branż na świecie?
  Czy chcesz szybko otrzymywać feedback od bezpośrednich użytkowników produktu?

  Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi “tak”, nie zastanawiaj się i dołącz do Hustro!

  O projekcie:

  Tworzymy aplikację mobilną i webową, które będą wdrażane na placach budowy na całym świecie. Aplikacje będą wykorzystywane przez generalnych wykonawców do nadzorowania projektów i skutecznego zarządzania ryzykiem. Celem jest sprawne monitorowanie i dokumentowanie błędów podwykonawców na budowach oraz zarządzanie rysunkami projektowymi. Obecnie produkt jest wdrażany w ramach budowy drugiej linii metra w Warszawie.

  Ściśle współpracujemy z naszymi inwestorami i pierwszym klientem (Gulermak), który zapewnia nam rzeczywisty dostęp do użytkownika końcowego. Każdy programista w naszym zespole będzie mógł szybko przetestować swoją pracę i zebrać feedback od inżynierów na placu budowy.

  Pracujemy w dwutygodniowych sprintach, z codziennymi spotkaniami stand-up.

  Stack technologiczny:
  Kotlin, Android SDK (min level 21)
  DB: SQLite, Room
  Networking: Retrofit, Moshi
  AndroidX, Navigation, ViewModel, LiveData, Coroutines

  Oferujemy: