All offersWarszawaAdminTADSS Maintainer
TADSS Maintainer
Admin
GSCS Poland Solutions

TADSS Maintainer

GSCS Poland Solutions
Type of work
Full-time
Experience
Senior
Employment Type
Permanent
Operating mode
Hybrid

Tech stack

  Linux / Microsoft
  advanced
  MS Office
  advanced
  SMTP
  regular
  IP
  regular
  ICMP
  regular
  TCP
  regular
  FTP
  regular
  UDP
  regular
  HTTP
  regular

Job description

GSCS Poland Solutions poszukuje wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów IT na stanowiska, które będą wspierać szkolenie polskich Wojsk Lądowych w Poznaniu, Wesołej i Żurawicy. Stanowiska te zostaną otwarte pod koniec maja lub w czerwcu, a kandydaci muszą być gotowi do rozpoczęcia pracy i szkolenia u producenta oryginalnego sprzętu (OEM) w tym czasie.


OGÓLNY ZARYS STANOWISK:


Pod ogólnym nadzorem kierownika operacyjnego firmy w Polsce, Administratorzy Pomocy Szkoleniowych, Administratorzy Urządzeń, Administratorzy Symulatorów oraz Administratorzy Symulacji (TADSS) wykonują różnorodne funkcje pomocnicze, współpracując z personelem polskich Wojsk Lądowych w trzech lokalizacjach w Polsce (Poznań, Wesoła w Warszawie i Żurawica pod Przemyślem).

Poszczególni administratorzy będą przede wszystkim odpowiedzialni za jedną z lokalizacji. Może się zdarzyć, że administrator będzie musiał tymczasowo udać się do innej lokalizacji, aby pomóc innemu administratorowi. W takim przypadku firma zapewni podróżującemu odpowiednie zakwaterowanie, transport i wynagrodzenie. Regularne zadania i obowiązki opiekuna TADSS obejmują między innymi:


 • Instalację, konfigurację, konserwację i rozwiązywanie problemów z systemami pomocy szkoleniowych, urządzeniami, symulatorami i symulacjami (TADSS) to główne zadania na tym stanowisku.
 • Rozwiązywanie incydentów i problemów związanych ze sprzętem, infrastrukturą i aplikacjami TADSS.
 • Egzekwowanie procedur rozpowszechniania, raportowania, zgodności i weryfikacji zarządzania lukami w zabezpieczeniach sieci i systemów operacyjnych.
 • Konserwacja profilaktyczna, rozwiązywanie problemów/testowanie usterek izolacji, konserwacja/naprawa/wymiana komponentów, konfigurowanie/integracja sprzętu/oprogramowania, instalowanie poprawek oprogramowania, aktualizowanie oprogramowania układowego, instalowanie okablowania sieciowego, zarządzanie okablowaniem i kontrola operacyjna sprzętu szkoleniowego.
 • Każdy administrator będzie odpowiedzialny za maksymalnie 15 urządzeń różnych typów. Rodzaje urządzeń szkoleniowych w trzech lokalizacjach mogą obejmować symulatory ćwiczeniowe statyczne i przenośne, systemy stałe i systemy przenośne/mobilne.
 • Opracowywanie raportów w języku angielskim, które będą przesyłane do kierownika operacyjnego w Polsce w celu ich weryfikacji przed dostarczeniem do klienta. Raporty te będą zawierać dane takie jak:
 • Wskaźniki operacyjne i godziny szkolenia żołnierzy.
 • Wykorzystanie urządzeń treningowych.
 • Opis prac wykonanych w ostatnim okresie sprawozdawczym.
 • Działania otwarte wraz ze statusem i planami zakończenia, w tym przewidywane daty zakonczenia.
 • Obszary problemowe i proponowane rozwiązania wraz z przewidywanymi datami ich rozwiązania.
 • Zidentyfikowane zagrożenia/problemy i podjęte działania naprawcze. W przypadku kwestii niewymagających działań naprawczych, administrator TADSS powinien przedstawić zalecane rozwiązanie (w tym środki przydzielone do rozwiązania kwestii, jakie należy zapewnić itp.)
 • Dane i analizy trendów pokazujące rosnące lub malejące obszary zapotrzebowania na szkolenia oraz czynniki sprawcze, takie jak gotowość szkoleniowa. Przedstawianie zaleceń mających na celu zajęcie się wszelkimi negatywnymi trendami, zwłaszcza tymi, które wpływają na gotowość szkoleniową.
 • Najważniejsze wydarzenia niezwiązane ze szkoleniem, mające wpływ na przyszłe działania.
 • Wykonywanie innych powiązanych obowiązków wymaganych przez bezpośredniego przełożonegoWYMAGANE DOŚWIADCZENIE: 


 • Kwalifikacje administratora:
 • Minimum sześć (6) lat aktualnego doświadczenia,
 • wykształcenia i/ lub szkoleń/certyfikatów związanych przede wszystkim z technikami komputerowymi/systemami szkoleniowymi opartymi na komputerach PC,
 • naprawą systemów komputerowych i sieci.


Może to być połączenie doświadczenia, wykształcenia i/lub szkoleń/certyfikatów. 


WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA/CERTYFIKACJI:


Jeden rok pokrewnego doświadczenia może być zastąpiony jednym rokiem edukacji.

 • Wykształcenie: Licencjat z informatyki (IT) wysoce pożądany.


WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: 


 • Musi posiadać wiedzę na temat protokołów sieciowych (TCP, IP, ICMP, UDP), routerów, aplikacji sieciowych i powiązanych protokołów (np. SMTP, HTTP, HTTPS, FTP itp.), zapór sieciowych i VPN.
 • Co najmniej trzy (3) lata praktycznego doświadczenia w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji w zakresie obrony sieci komputerowych.  
 • Musi posiadać wiedzę na temat systemów operacyjnych Linux i Microsoft oraz co najmniej trzy (3) lata praktycznego doświadczenia w zakresie systemów komputerowych, rozwiązywania problemów, napraw, konserwacji i wsparcia.
 • Średniozaawansowane umiejętności obsługi narzędzi MS Office (Word, Excel, PowerPoint i Internet Explorer). 
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i piśmie. Dbałość o szczegóły, umiejętność szybkiego uczenia się
 • Samodzielne motywowanie się do spełniania wymagań i dotrzymywania terminów
 • Wymagane dobre umiejętności organizacyjne


OBOWIĄZKI ADMINSTRATORA TADSS:


Zapewnienie wsparcia operacyjnego i technicznego (O&M) skomputeryzowanych pomocy szkoleniowych, sieci i sprzętu pomocniczego w celu zapewnienia długoterminowej skuteczności systemów TADSS. Zapewnienie wsparcia instruktorskiego/operatorskiego, technicznego i wsparcia logistycznego urządzeń szkoleniowych na rzecz klienta i polskich Wojsk Lądowych.


Obsługę techniczną definiuje się jako wszelkie działania wymagane do utrzymania lub przywrócenia urządzeń szkoleniowych do stanu pełnej zdolności do wykonywania zadań (FMC) zgodnie z odpowiednimi danymi technicznymi i/lub instrukcjami napraw. Czynności te obejmują inspekcję, testowanie, serwisowanie, klasyfikację pod kątem przydatności do użycia, naprawę, odnawianie i przegląd urządzeń szkoleniowych oraz usuwanie i wymianę dodatkowych elementów i komponentów, a także naprawę i przerabianie komponentów nadających się do naprawy.


Konserwacja profilaktyczna jest podzbiorem konserwacji i jest definiowana jako opieka i serwisowanie urządzeń szkoleniowych w celu utrzymania ich w stanie operacyjnym FMC poprzez zapewnienie systematycznej kontroli, wykrywania i korygowania pojawiających się awarii przed ich wystąpieniem lub zanim przekształcą się w poważne usterki.

Apply for this job

File upload
Add document

Format: PDF, DOCX, JPEG, PNG. Max size 5 MB

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please be informed that the data controller is GSCS Poland Solutions (hereinafter "controller"). You have the right to r...more