return to list

🤓 DevOps Engineer

8 000 - 12 000 PLN net

🌍 FINGO sp. z o.o. | plac Powstańców Śląskich 7, Wrocław

🖥 https://www.fingo.pl/pl/

👉 Requirements:

 • Linux 🔸🔸🔸🔸🔸
 • Docker 🔸🔸🔸🔸
 • Ansible 🔸🔸🔸
 • Kubernetes 🔸🔸🔸
 • groovy 🔸🔸🔸
 • Jenkins 🔸🔸🔸
 • Oracle DB 🔸🔸🔸
 • Bash 🔸🔸
 • Gradle 🔸🔸
 • Jesteśmy producentem oprogramowania dla sektora FinTech i software housem realizującym złożone projekty dla niemieckich, brytyjskich i skandynawskich partnerów z różnych branż. Obecnie w naszych zespołach pracuje ponad 90 specjalistów i programistów Java, PHP, .NET i JavaScript. Kierunkiem naszego rozwoju są inżynieria danych i rozwiązania chmurowe.

  Do czego Cię zapraszamy: 

  Rozwijamy i automatyzujemy rodzinę produktów FINGO dla sektora FinTech. Zmiany dotyczą również infrastruktury systemu. Przedstawiamy kontekst i wybrane aspekty naszej pracy:
   
  Instytucje nadzorcze branży finansowej zbierają coraz bardziej szczegółowe sprawozdania i samodzielnie przeprowadzają ich analizy. Informacje sprawozdawcze od wielu banków płyną z pomocą systemu FINGO.
   
  Automatyzacja procesu sprawozdawczego
   
  Przygotowanie danych dla setek banków, ręczne rozsyłanie zmian w definicjach procesów i weryfikowanie dostępności informacji okazały się zajęciem żmudnym i podatnym na błędy. 
  Zestaw komponentów w architekturze mikroserwisów, z którego korzystają banki, istotnie optymalizuje wszystkie te kroki. Serwisy webowe udostępniają operacje biznesowe wykonywane do tej pory manualnie, a programowalny system automatyzuje i łączy całość w spójny proces. Cykl może zostać wystartowany pojawieniem się danych źródłowych i zakończony utworzeniem sprawozdania.
   
  Zmiana paradygmatu w kontroli kondycji banków
   
  Rośnie ilość informacji potrzebujących selekcji, łączenia oraz zapewnienia im właściwego formatu. Proces wymaga narzędzi pozwalających na przetworzenie surowych danych pochodzących z różnych źródeł. 
  Rozwiązaniem jest silnik ETL oparty na Apache Spark, który wydajnie przetwarza miliony rekordów i pozwala na skalowanie. Nowa platforma webowa umożliwia zarządzanie całym procesem sprawozdawczym i wygodny dostęp do przetworzonych danych. DSL opracowany na potrzeby platformy umożliwia tworzenie reguł walidacyjnych.
   
  Co będziesz robić:


  Sensowna praca ponad procedurami:

  Uważamy, że motywacja ludzi i stabilność zespołów są ściśle powiązane z interesującą pracą. Sprzedaż i development współpracują w ocenie potencjału nowych klientów, a posiadanie własnego produktu, który odniósł sukces, umożliwia autonomię w wyborze rozwiązań i technologii.

  Zaangażowanie, odpowiedzialność i dobry warsztat pozwalają nam sprawnie funkcjonować, bez ograniczających struktur i procedur.

  Dbamy o siebie, nasz rozwój zawodowy, zdrowie i prywatność: