return to list

🤓 Inżynier QA

8 000 - 11 000 PLN net

🌍 Exatel | Perkuna 47, Warszawa

🖥 http://exatel.pl

👉 Requirements:

 • qa 🔸🔸🔸
 • Skrypty Python/Bash 🔸🔸🔸
 • 👉 Nice to have:

 • Git 🔸
 • Selenium 🔸
 • JMeter 🔸
 • Wireshark 🔸
 • JIRA 🔸
 • Confluence 🔸
 • Zakres obowiązków
  Na stanowisku Inżyniera QA będziesz:

  Nasze oczekiwania
  Co oferujemy

  Prosimy, zamieść w CV poniższy zapis:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji organizowanych przez EXATEL S.A. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego i przeniesienia danych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie exatel.pl, zakładka „Polityka Prywatności”.