return to list

🤓 Projektant Interfejsu API

Undisclosed salary

🌍 CPL Jobs | Chorzowska, Katowice

🖥 https://www.cpl.ie/Home/Jobseekers

👉 Requirements:

 • Java 🔸🔸🔸🔸
 • Zadania:

  • Definiowanie i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie projektowania interfejsu API we wszystkich interfejsach systemowych, w tym zarówno transakcji synchronicznych, jak i asynchronicznych
  • Dostosowywanie  API do funkcjonalności interfejsu użytkownika produktu
  • Ścisła współpraca z architektami systemów, programistami i programistami map, definiując dla platformy i aplikacji
  • Prezentacja modelu wykorzystania API dla klientów i partnerów
  • Przegląd projektu za pomocą zarządzania produktem, twórców map i jakości oraz głównych programistów i architektów
  • Planowanie aktualizacji interfejsu API zgodnie z wersjami produktu
  • Ściśla współpracować z rozwojem i jakością, aby rozwiązywać problemy w całym cyklu życia oprogramowania
  • Służyć jako ekspert ds. Produktu dla wszystkich interfejsów API (istniejących i nowych)
  • Rozwiązywanie problemów związanych z interfejsami API i wypracowywanie odp.  sposobów działania
  • Projektowanie, przeglądanie i współtworzenie planów testów API
  • Współpraca z zespołem ds. Dokumentacji w celu przedstawienia opinie technicznej na temat wytycznych dla klientów związanych z interfejsami API