return to list

🤓 Junior Full Stack PHP developer

5 000 - 8 000 PLN net

🌍 Brand24 | Strzegomska 138, Wrocław

🖥 http://Brand24

👉 Requirements:

 • PHP 🔸🔸🔸
 • SQL 🔸🔸
 • JavaScript 🔸🔸
 • HTML / CSS 🔸🔸
 • 👉 Nice to have:

 • Elasticsearch 🔸
 • MongoDB 🔸
 • PostgreSQL 🔸
 • ReactJS 🔸
 • Brand24 is a fast-growing company currently on the lookout for skilled and ambitious full stack developer to join our team in the Wrocław HQ and help develop an awesome product

  Essentials:

  Things you’ll do:

  What we offer:

  Required skills / technologies:

  Nice to have:  Sounds like the perfect job for you? Awesome! In your email to careers-it@brand24.com please send us your CV and a link to your Linkedin profile.

  Please don’t forget to include the following statement in your resume: “I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)”.

  Please notice that only selected candidates will be contacted.

  Informujemy, że administratorem danych jest firma Brand24 z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.