#1 Job Board for tech industry in Europe

 • Job offers
 • All offersKrakówJSFrontend Developer
  Frontend Developer
  JS
  AOTMIT

  Frontend Developer

  AOTMIT
  Kraków
  Type of work
  Full-time
  Experience
  Mid
  Employment Type
  Permanent
  Operating mode
  Hybrid

  Tech stack

   ReactJS

   advanced

   JavaScript

   advanced

   HTML

   regular

   CSS

   regular

   Vue.js

   junior

   Agile

   junior

   Docker

   nice to have

   React Native

   nice to have

   Automated Testing

   nice to have

   Security

   nice to have

  Job description

  Online interview

  CO ROBIMY:

  Jesteśmy jednostką opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia. Naszą rolą jest wspomaganie Ministra Zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia oraz taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.

  W tym celu wykorzystujemy ocenę technologii medycznych, HTA (Health Technology Assessment) oraz pracujemy zgodnie z zasadami EBM (Evidence Based Medicine), czyli medycyny opartej wyłącznie na dowodach naukowych.


  OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  • implementuje, testuje i wdraża aplikacje informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem technologii frontend (również mobilnych),

  • stanowi wsparcie merytoryczne dla zespołu forntend deweloperów,

  • analizuje wymagania użytkownika i przygotowuje dokumentację projektową aplikacji informatycznych,

  • stanowi wsparcie techniczne dla stworzonych rozwiązań informatycznych.


  DOŁĄCZ DO NAS JEŻELI:

  • posiadasz min. średnie wykształcenie,

  • bardzo dobrze znasz JavaScript, HTML, CSS na poziomie Mid/Senior Deweloper,

  • bardzo dobrze znasz środowiska framework dla JavaScript (React, VUE) na poziomie Mid/Senior Deweloper,

  • znasz jęz. angielski w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa.


  DODATKOWO DOCENIAMY:

  • praktyczna znajomość zagadnień w zakresie testów automatycznych,

  • znajomość zagadnień bezpieczeństwa aplikacji webowych,

  • znajomość środowisk tworzenia aplikacji mobilnych (React Native),

  • znajomość technologii Docker lub pokrewnych,

  • znajomość języka Python i frameworka Django,

  • znajomość języka SQL, z głównym naciskiem na MySQL i PostgreSQL


  OFERUJEMY:

  • umowę o pracę,

  • kurs języka angielskiego,

  • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe),

  • dopłaty do różnych form aktywności kulturalnej,

  • wsparcie finansowe edukacji szkolnej i przedszkolnej,

  • pracę w zgranym zespole ekspertów i specjalistów.


  WYMAGANE DOKUMENTY:

  CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz miejscu zamieszkania wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez AOTMIT zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

  • opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej).

  • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności,


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 01.07.2024 roku:

  - na adres mailowy: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/38/IT/24”,

  - lub pocztą na adres:

  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

  ul. Przeskok 2,

  00-032 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/38/IT/24”