Praca w IT

Zdrowie psychiczne i well-being pracowników to podstawa zdrowej organizacji

well-being pracowników

Zdrowie psychiczne przestaje być w Polsce tematem tabu, a dobre samopoczucie pracowników staje się przedmiotem realnej troski pracodawców. Potwierdzają to działania prowadzone przez niektóre firmy. Obejmują one szereg aktywności i programów skoncentrowanych na poprawie jakości życia pracowników.

#top_oferta: Senior Ceph Engineer

25000 - 30000 pln

Aplikuj

O tym, jak ważny jest well-being pracowników opowiada Joanna Leszczyńska, HR Business Partner w Schibsted. W poniższym artykule przedstawia trzy obszary, w których pracodawca powinien dbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników.

Powszechnie wiadomo, że długotrwały stres może być przyczyną wielu groźnych chorób i dolegliwości. Jednak jeszcze kilka lat temu, szczególnie w środowisku pracy, niewiele mówiło się o jego wpływie na stan psychiczny ludzi, jeśli nie było to bezpośrednio związane z ich wydajnością i produktywnością. Co więcej, nawet dziś kulturowe i społeczne uwarunkowania sprzyjają temu, by praca wciąż kojarzyła nam się głównie z natłokiem obowiązków, nadgodzinami czy brakiem czasu dla rodziny.

Niestety zdarza się, że nawet ludzie wykształceni, którzy w teorii powinni być świadomi negatywnego wpływu stresu na życie i zdrowie człowieka nadal uważają, że najbardziej wartościowi są ci, którzy pracują dużo, natomiast najlepszym sposobem na wykazanie się w oczach pracodawcy i zagwarantowanie sobie sukcesu w przyszłości jest praca po 16 godzin dziennie. I rzeczywiście, być może w latach wczesnego kapitalizmu takie podejście mogło się sprawdzać – zwłaszcza, jeśli promowane było przez managerów i przełożonych wyznających te zasady.

Na szczęście czasy powoli się zmieniają. Współcześnie wielu pracodawców rzeczywiście dba o to, by zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy i nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie wciąż głęboko zakorzeniona jest tzw. hustle culture (z ang. kultura zgiełku, zajętości), coraz częściej wybrzmiewają głosy, że jest to podejście toksyczne, przynoszące więcej szkody niż pożytku. Warto spojrzeć na to bowiem nie tylko z perspektywy produktywności czy zysku organizacji, a troski o zdrowie i jakość życia całego społeczeństwa. Najlepszym przykładem dobrych praktyk w tym obszarze są kraje skandynawskie. Jak pokazują międzynarodowe badania i raporty, np. Global Workforce Happiness Index, to właśnie w Danii czy Norwegii spotkać można najwyższy poziom satysfakcji z pracy.

Na początek – edukacja

Mimo coraz większej otwartości Polaków na tematy związane ze zdrowiem psychicznym, wciąż wiele pozostaje w tym obszarze do zrobienia. Z pomocą przyjść mogą wszelkiego rodzaju programu edukacyjne. Pomagają one zapobiegać bagatelizowaniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, jak również stygmatyzacji zmagających się z nimi osób, szczególnie w miejscu pracy.

– W Schibsted dbamy o to, by już na etapie onboardingu i zapoznawania nowych pracowników z kulturą organizacyjną firmy temat ten stanowił ważny element wdrożenia. Dbałość o zdrowie psychiczne traktowane jest przez nas priorytetowo. Zwracamy też szczególną uwagę na edukację kadry managerskiej, aby byli uważni i budowali wśród swoich pracowników zaufanie i bezpieczną przestrzeń do rozmów o ich zdrowiu psychicznym. Nie możemy bowiem zapominać o tym, jak istotną rolę dobre samopoczucie psychiczne odgrywa nie tylko w pracy, ale także po prostu w codziennym życiu każdego z nas – mówi Joanna Leszczyńska, HR Business Partner w Schibsted.

Realne działania przede wszystkim

Jednak wiadomo, że w obliczu coraz wyższych wymagań pracowników i ich rosnącej świadomości na ten temat, edukacja musi iść w parze z realnym wsparciem. Potwierdzają to wyniki badań „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, przeprowadzone w kwietniu 2021 roku w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zrozum. Poczuj. Działaj!”. Prawie 90% jego uczestników wskazało, że od swojego pracodawcy oczekuje pomocy dla pracowników z zaburzeniami psychicznymi. To niewątpliwie dobry znak, ale też swego rodzaju symbol zmian zachodzących w naszym społeczeństwie.

Według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii prawie co czwarty Polak zmaga się z przynajmniej jednym zaburzeniem psychicznym. Co więcej, liczba ta niestety z roku na rok rośnie. Wraz z nią rośnie jednak świadomość społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego, wzrasta poziom społecznego zrozumienia oraz chęć, by udzielać osobom dotkniętym tymi problemami realnego wsparcia w codziennym życiu.

– Wsparcie dla pracowników jest kluczowe, aby zachować jakość funkcjonowania organizacji i cieszy nas, że coraz więcej pracodawców ma tego świadomość. W Schibsted nieustannie rozmawiamy z pracownikami i słuchamy ich potrzeb. To między innymi na tej podstawie zdecydowaliśmy na wdrożenie programu Breathe. Potrzebne są bowiem realne działania, pozwalające poprawić samopoczucie i wpływające pozytywnie na zdrowie psychiczne naszych pracowników. W ramach tego programu każdy z pracowników ma dostęp do bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online, dostępnych na zewnętrznej platformie i zapewniających pełną dyskrecję. Organizujemy też cykliczne webinary na tematy wskazane przez osoby pracujące w naszej firmie, a dodatkowo każdy z pracowników ma możliwość skorzystania z 4 dodatkowych dni urlopu w ciągu roku, w dowolnym momencie – dodaje Joanna Leszczyńska.

Tego typu działania powinny stać się priorytetem dla wszystkich firm, chcących realnie odpowiadać na oczekiwania swoich pracowników. Najlepiej świadczą o tym wyniki badania przeprowadzonego przez Oracle. Mimo że aż ponad połowa respondentów twierdzi, że ich firmy zmieniły i dostosowały swoje świadczenia dla pracowników, oferując dodatkowe benefity w kategorii zdrowia psychicznego lub wsparcie związane z pandemią COVID-19, aż 76 proc. ankietowanych pracowników uważa, że ​​ich firma powinna robić więcej, aby chronić zdrowie psychiczne swoich pracowników jeszcze lepiej.

Troska o dobre samopoczucie wszystkich na co dzień

Osoby zmagające się z problemami psychicznymi powinny być objęte szczególną opieką i troską, jednak pracodawcy powinni pamiętać też o pozostałych pracownikach. Do coraz powszechniejszego występowania zaburzeń psychicznych wśród Polaków często przyczyniają się bowiem stres i szybkie tempo życia.

Badanie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, przeprowadzone w kwietniu 2021 roku w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zrozum. Poczuj. Działaj!” wykazało, że obecnie pracownicy zmagają się w swojej pracy z wieloma trudnościami. Respondenci wskazywali głównie brak energii do działania (51,75 proc.), gorszy nastrój (50,31 proc.), mniejszą motywację (48,77 proc.), problemy z koncentracją (44,03 proc.), odizolowanie się od zespołu (27,16 proc.) oraz trudności w podejmowaniu decyzji (11,42 proc.). Co istotne, tylko 16,5 proc. respondentów nie zgłosiła żadnych trudności.

– Coraz więcej firm chce, aby w ich organizacji pojęcie „work-life balance” nie było jedynie pustym hasłem. Pozytywne zmiany można zacząć od wprowadzenia elastycznych godzin pracy. Ułatwi to pracownikom pogodzenie obowiązków zawodowych z ich stylem życia. Podstawą powinna być też praca oparta na zaufaniu, jak również dbanie o przyjazne relacje między pracownikami. Dodatkowo warto pomyśleć o wprowadzeniu stref relaksu w biurze. Dzięki temu nawet ci, którzy przez ponad rok przyzwyczaili się do pracy z domu, będą mogli łatwiej odnaleźć się w przestrzeni biurowej. – podpowiada Joanna Leszczyńska, HR Business Partner.

Obecna sytuacja na świecie zweryfikowała postrzeganie tego, które obszary troski o pracowników powinny stanowić w przyszłości priorytet dla pracodawców. Zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, zdecydowanie znajduje się na czele tej listy.

– Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że wszystkie podejmowane przez nas działania spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Kwartalnie przeprowadzamy anonimowe badania poziomu zaangażowania pracowników, jak również uczymy managerów, jak wraz z zespołem pracować z wynikami badania z wykorzystaniem metodologii ACT: Acknowledge where we are. Collaborate on where we want to go. Take one step forward. Z badań tych wynika, że przez ostatni rok poziom zaangażowania utrzymywał się na wyjątkowo wysokim poziomie: 83 punkty na 100. Ponadto monitorujemy też nastroje pracowników w czasie rzeczywistym, w oparciu o krótkie i regularne ankiety, tzw. pulse surveys. Nasza skandynawska kultura pracy sprawia, że czerpiemy z najlepszych wzorców, którym staramy się sprostać poprzez konkretne działania realizowane lokalnie na polskim rynku – podsumowuje Joanna Leszczyńska z Schibsted.

baner

Zdjęcie główne pochodzi z unsplash.com.

Od ponad ośmiu lat pracuje jako redaktorka, dziennikarka i copywriterka, a od niedawna dba o treści oraz rozwój portalu poświęconego branży IT. Autorka wywiadów, tekstów eksperckich, newsów.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/zdrowie-psychiczne-i-well-being-pracownikow-to-podstawa-zdrowej-organizacji/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]