gamedev

Jak wygląda rekrutacja w gamedevie

Nie jest łatwo zostać Rycerzem Unity. Pierwszym filtrem, który trzeba przejść jest pozytywne rozpatrzenie CV kandydata, na co wpływa przede wszystkim dotychczasowe doświadczenie w Unity. Bierzemy również pod uwagę kreatywność treści wiadomości, którą wysyła kandydat – mniej interesują nas puste maile z załączonym CV.


Piotr Sobolewski. CEO The Knights of Unity, dr inż. na Politechnice Wrocławskiej, tworzy gry od 2003 roku. Doktorat ukończył w dziedzinie sztucznej inteligencji w informatyce, zaś obecnie w ramach badań naukowych analizuje wpływ gier na mózgi graczy, korelując osobowości z preferencjami dotyczącymi rozgrywki, wydzielaniem hormonów i wyzwalaniem konkretnych emocji. Czerpie satysfakcję z motywowania innych, a projektowanie systemów grywalizacji to jego konik.


 

Nasz proces rekrutacji do gamedevu składa się z trzech etapów: Ankieta, Test Umiejętności i Test Językowy. Na wstępie, wszystkie informacje na temat przebiegu rekrutacji i każdego z jej etapów wysyłane są kandydatowi w postaci 2-stronicowej instrukcji pliku PDF.

Jakie są etapy rekrutacji w gamedevie?

W pierwszym etapie, zaraz przed przystąpieniem do Testu Umiejętności, kandydat wypełnia 15-minutową Ankietę, w której odpowiada na pytania ogólne dotyczące jego preferencji o formie i miejscu pracy (np. zdalnie czy w biurze, w jakich godzinach, ile godzin dziennie, itp.). Jest to bardzo istotne, ponieważ podstawą pracy w The Knights of Unity jest atmosfera. Nie chcemy, aby ktokolwiek czuł się choć trochę nieswojo lub niedobrze w naszej firmie, dlatego dopuszczamy bardzo różne formy współpracy, m.in. nielimitowany czas pracy oraz możliwość pracy z domu 5 dni w tygodniu (lub 7, jeśli ktoś preferuje ;)).

Po wypełnieniu Ankiety, każdy kandydat na Rycerza musi przejść dokładny Test Umiejętności badający znajomość Unity, umiejętność programowania oraz logicznego myślenia jegomościa. Na Test Umiejętności przeznaczamy standardowo 3h i 20 minut. Jest to czas, który w oparciu o naszą praktykę najlepiej balansuje dostępność i możliwość sprawdzenia kandydata – krócej nie pozwalało nam na dobrą ewaluację wszystkich podstawowych aspektów kandydata, zaś dłużej często okazywało się okresem trudnym do wygospodarowania przez kandydatów. Dopuszczamy wydłużanie czasu na wykonanie wszystkich zadań, jednak owocuje to również obniżeniem punktacji (np. pracując 2x dłużej, tracimy 50% punktów).

Test Umiejętności składa się z części teoretycznej (około 20 pytań zamkniętych i otwartych) oraz części praktycznej (dwa zadania do wykonania). Zarówno pytania teoretyczne, jak i zadania praktyczne są w 100% opracowane przez naszych developerów, mając na celu zbadanie najistotniejszych aspektów, które są potrzebne w codziennej pracy w zbroi Rycerza Unity. Warto dodać, że największą wagę przywiązujemy do części praktycznej, gdyż wierzymy, że kod ukazuje prawdziwe umiejętności kandydata.

Część praktyczna składa się z dwóch zadań:

1. Zadania, które sprawdza znajomość Unity jako silnika — np. polegającego na zaimplementowaniu jakiegoś fizycznego mechanizmu.

2. Zadania, które sprawdza umiejętności programistyczne — zarówno pod kątem architektury kodu, jak i jego optymalizacji. Zadanie to zazwyczaj zawiera różnego rodzaju pułapki, w które może wpaść pochopny programista, rozpoczynający pracę bez przeczytania dokładnie całej specyfikacji.

Najważniejszymi aspektami podlegającymi ocenie kandydata w części praktycznej Testu Umiejętności są:

  • działanie gry/aplikacji zgodne ze specyfikacją,
  • optymalizacja kodu,
  • przejrzystość kodu i organizacja projektu,
  • konfiguracja i obsługa gita,
  • czas wykonania Testu.

Wszystkie zadania, które pojawiają się na teście są uprzednio rozwiązywane przez Rycerzy, aby upewnić się, że ich wykonanie na satysfakcjonującym poziomie jest możliwe w wyznaczonym czasie.

Każdy kandydat, który pozytywnie przejdzie próbę Testu Umiejętności otrzymuje zaproszenie na finalny, trzeci etap rekrutacji, czyli Test Językowy. Odbywa się on w postaci rozmowy na Skype z zarządem firmy, gdzie poza analizą umiejętności języka angielskiego, kandydat oceniany jest pod względem umiejętności miękkich oraz znajomości procesów stosowanych przy komercyjnych projektach, zarówno pod kątem zarządzania, jak i ich organizacji technicznej.

Kandydat, któremu uda się przejść wszystkie trzy etapy rekrutacji zostaje dumnym Rycerzem Unity. Ten tytuł pozostaje z nim już do końca życia, nawet jeśli zdecyduje się jeszcze kiedyś zmienić firmę (co nie jest zjawiskiem występującym w rzeczywistości).

najwięcej ofert html

Redaktor naczelny w Just Geek IT

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/wyglada-rekrutacja-gamedevie/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]