B2B, Praca w IT

Własna firma programisty – jak założyć działalność i o czym koniecznie należy pamiętać?

Własna działalność gospodarcza jest dostępna dla każdego. Technicznie jej założenie polega jedynie na złożeniu wniosku o wpis do CEIDG. W praktyce – aby założyć działalność gospodarczą, należy przede wszystkim rozeznać się w tematyce VAT, PIT i ZUS – aby zarejestrować się do odpowiednich podatków, ubezpieczeń oraz wybrać właściwą formę opodatkowania (nie wszystkie są dostępne dla osób, które tuż po etacie przechodzą na samozatrudnienie i kontynuują współpracę z dotychczasowym pracodawcą).

Stąd też, o ile nie musisz mieć wiedzy podatkowej jako etatowy programista, to własna firma już wymaga chociażby podstawowej znajomości przepisów na etapie rozpoczynania działalności. Zanim wypełnisz wniosek CEIDG przemyśl poniższe zagadnienia, które podpowiedzą Ci jak założyć własną działalność. Są one przedstawione w kolejności, w jakiej uzupełnia się formularz rejestrowy CEIDG.

Nazwij swoją firmę

W przypadku jednoosobowej działalności, nazwa firmy musi zawierać co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy, które w CEIDG musisz podać w mianowniku.

Swoją nazwę, czyli imię i nazwisko możesz rozszerzyć o dodatkowe dowolne słowa – np. określające profil działalności, rozróżniające Cię od innych firm itd. Nazwa firmy może mieć maksymalnie 512 znaków.

Rozwinięcie nazwy firmy możesz zmienić przez aktualizację wpisu w CEIDG. Niezmienne pozostaje imię i nazwisko.

Określ datę rozpoczęcia działalności

Data rozpoczęcia działalności wpływa na czas, w jakim możesz skorzystać z ulgi na start. Jest to zwolnienie z opłacania składek społecznych przez pierwszych sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Sześć pełnych miesięcy oznacza, że jeśli datą rozpoczęcia działalności będzie:

  • pierwszy dzień miesiąca (np. 1 lipca), wtedy ulga na start skończy się 31 grudnia, czyli od stycznia już będziesz musiał przejść na wyższy ZUS.
  • inny niż pierwszy dzień miesiąca (np. 4 lipca), wtedy ulga na start skończy się 31 stycznia, czyli na wyższy ZUS będziesz mógł przejść dopiero od lutego.

Podczas zawieszenia działalności czas ulgi na start dalej płynie. Stąd nie będziesz mógł zawiesić działalności, aby zatrzymać ulgę.

Wybierz właściwy kod PKD

W CEIDG obowiązkowo musisz podać kod przeważający PKD – taki, który najlepiej opisuje Twoją podstawową działalność, z której będziesz generować największe przychody. Możesz podać tylko jeden kod przeważający.

Możesz także wskazać kody poboczne PKD, jeśli masz działalność drugorzędną, w ramach której wykonujesz czynności, które nie wpisują się w kod główny.

Kody PKD można zmodyfikować w każdym momencie funkcjonowania firmy poprzez aktualizację wniosku CEIDG.

Niektóre kody PKD wiążą się z rejestracją do VAT, np.62.02.Z (doradztwo w zakresie informatyki).

Znajdź miejsce, w którym będziesz prowadzić firmę

Ponieważ specjalny lokal nie jest potrzebny dla wykonywania działalności gospodarczej jako programista, to własną firmę możesz zarejestrować nawet swoim mieszkaniu. Pamiętaj, że wtedy ten adres będzie udostępniony w publicznym rejestrze przedsiębiorców.

Musisz posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres podajesz w CEIDG. Tytułem prawnym jest np. prawo własności, czy umowa najmu.

Firma we własnym mieszkaniu nie pozbawi Cię możliwości rozliczenia kosztów firmowych. Choć niektóre z nich będzie trudniej uzasadnić – np. zakup środków czystości do firmy w domu może budzić wątpliwość urzędników, jednak nie będzie kwestionowany, gdy będzie dotyczył wynajętego lokalu.

Sprawdź, do jakiego ZUS możesz się zarejestrować

Nowe firmy mogą skorzystać z ulgi na start, czyli niepłacenia składek społecznych przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Składki zdrowotne musisz opłacać już od samego początku.

Jeżeli jako samozatrudniony będziesz wykonywać dla swojego dotychczasowego pracodawcy takie same czynności jak na etacie, to nie masz prawa do ulg ZUS.

Rejestracji do ZUS możesz dokonać wraz z wypełnianiem wniosku CEIDG o założenie firmy – dołączając stosowne formularze (ZUS ZZA lub ZUS ZUA).

Wybierz odpowiednią formę opodatkowania

Dostępne są trzy formy opodatkowania; podatek liniowy, podatek wg skali oraz ryczałt. Każda forma ma inną stawkę podatku oraz inne odliczenia. Najwięcej możliwości w zakresie ulg daje skala podatkowa, ryczałt z kolei ma najniższą stawkę podatku – liczony jest jednak od przychodu, a nie od dochodu, jak w pozostałych formach. Ponadto, ryczałtowcy nie mogą skorzystać z IP Box – rozwiązania, z którego często korzystają programiści.

Świadczenie w ramach B2B takich samych usług jak na etacie dla byłego pracodawcy wyklucza skorzystanie z podatku liniowego i ryczałtu w pierwszych latach prowadzenia firmy. Z form tych możesz skorzystać dopiero za rok lub dwa lata.

Pomyśl, czy chcesz się zarejestrować do VAT – a może musisz?

Do VAT musisz zarejestrować się, gdy Twój roczny obrót przekroczy 200 000 zł (a jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku – kwotę proporcjonalnie obliczoną) lub wykonujesz czynności, które nie są objęte zwolnieniem VAT, np. usługi doradztwa (PKD 62.02).

W pozostałym zakresie decyzja należy do Ciebie – możesz zarejestrować się dobrowolnie do VAT i działać jako czynny podatnik VAT lub korzystać z przysługującego Ci zwolnienia.

Zasadniczo, rejestracja VAT może być korzystna dla osób, które dokonują transakcji z innymi podatnikami VAT, dokonują dużych zakupów firmowych, czy w dużej mierze świadczą usługi na rzecz firm zagranicznych.

Rejestracji do VAT dokonuje się na formularzu VAT-R przed wykonaniem pierwszej opodatkowanej czynności.

Chcesz współpracować z podmiotami zagranicznymi? Zarejestruj się do VAT UE.

Rejestracja do VAT jest konieczna w przypadku następujących transakcji:

USŁUGOWE dotyczy zarówno podatników czynnych, jak i zwolnionych z VAT:

  • nabycie usługi z UE, jak i spoza UE,
  • świadczenie usługi w krajach unijnych.

TOWAROWE:

  • nabycie i sprzedaż towarów na terenie UE (WNT, WDT) – przez podatnika VAT w Polsce,
  • nabycie towarów na terenie UE, jeśli wartość tych nabyć przekroczy 50 000 zł – przez podatnika zwolnionego z VAT.

Rejestracji do VAT UE dokonuje się na formularzu VAT-R przed wykonaniem pierwszej zagranicznej transakcji.Zakładając działalność gospodarczą, formalności nie są przytłaczające, jednak warto wiedzieć, co stoi za konkretnym wyborem/polem we wniosku CEIDG.


Ifirma.pl – największy system księgowości internetowej w Polsce. Równolegle z samodzielnym programem do księgowości i programem do faktur działa biuro rachunkowe, które wspiera swoją pracą grono doświadczonych księgowych i konsultantów Biura Obsługi Klienta.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z unsplash.com.

Pracuje jako księgowa zajmując się klientami z uproszczoną księgowością oraz pisze teksty na tematy podatkowe, księgowe oraz dotyczące prowadzenia firmy – pod kątem formalnym.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/wlasna-firma-programisty-jak-zalozyc-dzialalnosc-i-o-czym-koniecznie-nalezy-pamietac/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]