Praca w IT

NBP zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji Programu „Staże Prezesa NBP”

logo na budynku Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski poinformował, że ruszyła kolejna edycja Programu „Staże Prezesa NBP”. Uczestnikom stażu Narodowy Bank Polski oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy na stanowisku stażysty w: 

  • Departamencie w Centrali NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 5200,00 zł,
  • Oddziale Okręgowym NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 4700,00 zł.

Kto może wziąć udział w programie NBP?

Uczestnikiem Programu może być osoba, która ukończyła studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i uzyskała tytuł magistra. NBP zaprasza absolwentów następujących kierunków studiów:

  • ekonomia/bankowość/finanse;
  • metody ilościowe;
  • matematyka;
  • informatyka;
  • cyberbezpieczeństwo;
  • prawo.

Warunkiem udziału w Programie jest złożenie aplikacji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza aplikacyjnego APLIKUJ do 3 sierpnia 2023 r.  

Więcej informacji, w tym Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” na stronie https://nbp.pl/praca-i-kariera.

Redaktor naczelny w Just Geek IT

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.

Podobne artykuły