Wywiady

Jak technologie i projekty BlueSoft kreują przyszłość? O najnowszych trendach w IT i codziennej pracy w dziale R&D

człowiek z telefonem w ręku na tle makiety miasta

Jakie możliwości daje praca w zespole R&D? Jakie umiejętności są mile widziane? Jakie ciekawe projekty można realizować w R&D? Na te i wiele innych pytań odpowiada Rafał Szustkiewicz z zespołu badawczo-rozwojowego firmy BlueSoft, w której pracuje m.in. nad projektem IdealCities, mającym poprawić bezpieczeństwo w miastach.

Spis treści

Jakie są zalety z pracy w zespole R&D? Chodzi mi o korzyści z dwóch punktów widzenia: pierwszy to pracownik, który trafia do takiego zespołu, drugi – firma, która taki zespół chce utworzyć.

Rafał Szustkiewicz

Z perspektywy pracownika BlueSoft to nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań. Badania pozwalają nie tylko na pogłębianie specjalistycznej wiedzy, ale też na nieustanne poszerzanie horyzontów w wielu obszarach. Od technologicznej, po współpracę w międzynarodowych zespołach eksperckich, aż po komunikację międzykulturową. To również konieczność wizytowania naszych partnerów i wymiana wiedzy u źródła.

Dla BlueSoft to głównie rozwój dla firmy i nabywanie kompetencji zespołowych w nowych branżach przy współpracy z najwyższej klasy instytucjami naukowymi, m.in. ECOLE TECH de Paris. Projekty, w których zdecydowaliśmy się wziąć udział, mają wysoki poziom kompleksowości. Pracujemy nad technologiami, które często mają już swoje zastosowania, np. IoT, natomiast naszym zadaniem – wspólnie z partnerami konsorcjum projektowego – jest zbudowanie wielofunkcyjnych platform i ekosystemu popularyzującego wykorzystanie najnowszych technologii. Przykładowo: w samorządach lokalnych, m.in. w bezpiecznym zarządzaniu miastami, flotami morskimi czy też zastosowaniem aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości (AR) które będą wkrótce codziennością dzięki rozwijanej obecnie infrastrukturze 5G oraz EDGE.

Jakie umiejętności, poza wiedzą ekspercką, są niezbędne lub mile widziane w pracy w R&D?

Przede wszystkim elastyczność, ciekawość świata i otwartość na nowe rozwiązania, także komunikatywność. Pracujemy w międzynarodowych zespołach złożonych z ekspertów w wielu obszarach. W przypadku opracowania koncepcji i założeń często musimy uwzględniać różnice kulturowe, językowe czy poziom doświadczenia, by wypracować najlepsze rozwiązanie. Współpracując z pracownikami naukowymi musimy być bardzo precyzyjni w kwestii praktycznych aspektów rozwiązań, które dostarczamy, ponieważ dysponują oni niezwykle rozbudowaną bazą teoretyczną. Dlatego też w zespole mamy doświadczonego architekta, programistów, Project Managera, dzięki czemu możemy się uzupełniać wiedzą i doświadczeniem.

Jak od środka wygląda Wasza organizacja pracy w zespole? Jaki macie podział obowiązków?

Pracujemy w zespole zwinnym (agile) – ten sposób sprawdza się najlepiej ze względu na to, że pracujemy w formacie hybrydowym, często z różnych miejsc na świecie. Każdy z członków zespołu podejmuje się zadań, które odpowiadają jego kompetencjom i możliwościom, dzięki czemu jesteśmy w stanie pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. Często wspieramy się nawzajem, gdy któreś z zadań nie idzie zamierzonym torem.

W jakich technologiach powstają Wasze projekty?

Nasze projekty łączą podejście naukowe z innowacyjnymi technologiami. Ich nadrzędnym celem jest dostarczenie najnowocześniejszych rozwiązań oraz platform pozwalających europejskim przedsiębiorstwom na wykorzystanie IoT, danych (Big Data) i rozwiązań cloudowych , EDGE computingu, a także użycie ich do wdrażania gospodarki zrównoważonego rozwoju. Pod pojęciem infrastruktury EDGE kryje się infrastruktura rozproszona umożliwiająca znacznie szybszą pracę systemów bez centralnego serwera. Rozwijamy oprogramowanie wykorzystujące czujniki IoT, oraz Machine Learning, jednocześnie realizując cele ekonomii zrównoważonego rozwoju z angielskiego Circular Economy.

Zajmujecie się projektowaniem rozwiązań jeszcze nieistniejących. Skąd czerpiecie inspiracje na te pomysły?

Uczestniczymy w międzynarodowych projektach, które mają z góry przyjęte założenia, natomiast naszym zadaniem jest znalezienie rozwiązań i narzędzi, które pozwolą nam osiągnąć ten cel.

W założeniach projektowych mamy wytyczne dotyczące tego, co mamy wykonać. Natomiast naszym głównym zadaniem-wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak? Jako przykład podam projekt IdealCities: naszym celem jest zbudowanie kompleksowej platformy wykorzystującej czujniki IoT, rozwiązania chmurowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miastach. Mamy dokładnie sprecyzowany zakres i harmonogram prac, natomiast technologie, języki programowania i konkretne narzędzia do zrealizowania tych założeń są w naszym codziennym użyciu.

Wśród takich rozwiązań znajduje się m.in. ekonomia w obiegu zamkniętym (zrównoważonego rozwoju). Na czym polega? Jak się to wpisuje w IT?

Ekonomia zrównoważonego rozwoju jest wpisana w większość projektów, które realizujemy. Istnieje główny trend, w którym będzie zmierzała gospodarka w najbliższych latach. Zakłada ona ograniczenie zużycia zasobów naturalnych do niezbędnego minimum ze względu na ograniczoną ilość globalnie dostępnych zasobów. Aby to było możliwe, niezbędna jest koncepcja obiegu zamkniętego. Można ją opisać zasadą 10 R, czyli z jęz. angielskiego “refuse, reuse, rethink, reduce, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover”. W branży IT te założenia są najszybsze do wdrożenia i przeniesienia na inne branże. Digitalizacja wspiera ograniczenie zasobów naturalnych do niezbędnego minimum, przyspiesza ten proces najefektywniej, wspierając przy tym inne sektory.

Więcej informacji na temat koncepcji można znaleźć tutaj:

Wiem, że pracujecie nad wyjątkowo ciekawymi projektami, m.in. SmartShip. Opowiesz coś więcej o tym projekcie?

W projekcie SmartShip naszym celem jest stworzenie wielofunkcyjnej platformy wykorzystującej czujniki IoT do kompleksowego zarządzania flotą statków handlowych zarówno zdalnie z centrali, jak i na pokładzie statku – jednocześnie optymalizującą trasy, zużycie paliwa i uwzględniając czynniki pogodowe, natężenie ruchu w cieśninach i portach oraz wszystkie zmienne, które mają wpływ na eksploatację. Takie rozwiązania na rynku już istnieją, natomiast nie wykorzystują zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, które potrafią wyestymować trasę statku na podstawie danych historycznych z 99 proc. dokładnością.

Jakie inne, ciekawe projekty miałeś jeszcze okazję realizować?

Nasz zespół realizuje również projekt IdealCities, którego zadaniem jest zbudowanie centralnej platformy zwiększającej bezpieczeństwo w miastach dzięki narzędziom IoT i bezpośredniej komunikacji między obywatelami a służbami ratunkowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu obywatel za pomocą jednego przycisku w aplikacji będzie mógł poinformować centrum alarmowe o pożarze, wypadku drogowym czy jakimkolwiek niebezpieczeństwie wymagającym interwencji służb ratunkowych. Czujniki IoT zainstalowane w biurach, instytucjach publicznych i urzędach z wyjątkową precyzją będą identyfikować, w jakich pomieszczeniach znajdują się osoby potrzebujące pomocy, a aplikacja poinformuje nas precyzyjnie o wyjściu ewakuacyjnym i natychmiast poinformuje odpowiednie służby o zdarzeniu wymagającym interwencji.

Wasze projekty nie są pisane od góry, pod klientów, a powstają na zasadzie pewnych koncepcji, są wdrażane długoterminowo. Jakie wskazałbyś korzyści takiej pracy?

Przede wszystkim mamy dużą przewidywalność pracy i jesteśmy w stanie zaplanować nasze zasoby i kompetencje w konkretnych zadaniach projektowych. Dzięki temu mamy czas na pracę koncepcyjną, badania, ustalenia wiodących rozwiązań i technologii oraz przygotowanie dokumentacji.

Wspomniałeś, że Wasz zespół w BlueSoft współpracuje z uniwersytetami. Na czym polega ta współpraca?

We współpracy z uniwersytetami przygotowujemy rozwiązania, które bazują na najaktualniejszej wiedzy akademickiej. Wsparcie naukowe pomaga nam później wdrażać je w praktyce.

Czyli stwierdzenie, że uniwersytety uczą przestarzale o IT, to mit?

Uczelnie dają nam wiedzę o narzędziach, uczą języków programowania, pracy w projektowej, poszerzają nasze horyzonty, koncentrują się na zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy i badaniach, które niekoniecznie dają rozwiązania praktyczne. Natomiast praca w świecie biznesu jest bardzo pragmatyczna, ponieważ koncentruje się na dostarczaniu skutecznych rozwiązań. Dlatego też połączenie tych światów i obopólna wymiana wiedzy przynosi najlepsze efekty.

Opowiedz proszę coś o sobie. Ile pracujesz w BlueSoft, jak się tu znalazłeś? Pamiętasz swoją rozmowę rekrutacyjną, o co byłeś pytany?

Do BlueSoft dołączyłem w listopadzie 2020 roku. Swoją rozmowę kwalifikacyjną pamiętam jak dziś: byłem pytany głównie o umiejętności miękkie, takie jak znajomość języków, umiejętność pisania artykułów naukowych, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, a także umiejętność współpracy ze światem nauki, ponieważ wywodzę się ze świata biznesu. Oczywiście, inne pytania zadaje się programistom i zupełnie inne kwalifikacje są weryfikowane. Nie zmienia to jednak faktu, że w BlueSoft proces rekrutacyjny trwa bardzo krótko: managerowie podejmują decyzję błyskawicznie, a zespół HR dba o to, aby kandydatów nie trzymać w niecierpliwości zbyt długo.

W BlueSoft macie międzynarodowy zespół, pracownicy mogą też pracować z dowolnego miejsca na świecie (tzw. workation). Miałeś okazję z tego skorzystać? Jak oceniasz takie możliwości, które daje firma?

Współpraca z instytucjami naukowymi zakłada wymianę wiedzy na miejscu. W zeszłym roku ponad sześć miesięcy spędziłem na uniwersytecie Harokopio w Atenach w ramach projektu SmartShip oraz kolejne cztery miesiące na Krecie w ramach projektu IDEAL CITIES w FORTH (Foundation of Research Technologies Hellas). W naszym dziale podróżowanie jest wpisane w codzienność, aczkolwiek jest dobrowolne. Daje to możliwość pracy zarówno z biura, jak i zdalnej z praktycznie każdego miejsca na świecie, gdzie dostęp do internetu jest niezakłócony – również w pięknych okolicznościach przyrody.

Ja bym jednak skoncentrował się na możliwościach, jakie daje nam praca zdalna. Mamy współpracowników, którzy pracują z nami z Hiszpanii, Gruzji, Grecji, Austrii, USA czy Malezji. W BlueSoft możesz pracować zarówno zdalnie, z domu, jak i hybrydowo. Nasza firma nie stawia twardych wymogów, aby pracę wykonywać z biura nawet w minimalnym zakresie, aczkolwiek zapewnia również znakomitą przestrzeń do pracy. Oczywiście jest to uzależnione od konkretnego zespołu i jego specyfiki.

Myślisz, że praca w zespołach R&D jest dobrym wyborem na przyszłość? Czy branża będzie się intensywnie rozwijać w ciągu najbliższych lat ?

Co do perspektywy rozwoju, to nie mam żadnych wątpliwości, że przy dzisiejszym postępie technologicznym branży IT oraz digitalizacji praca w działach R&D daje ogromne możliwości. Przede wszystkim idziemy w kierunku dużej specjalizacji, a z drugiej strony rynek potrzebuje ludzi, którzy potrafią przetłumaczyć język teorii na praktykę i wdrożyć najnowocześniejszą wiedzę naukową w życie i przetłumaczyć na język każdego odbiorcy.


Rafał Szustkiewicz. Jest Reasercherem w zespole Badań i Rozwoju ICT BlueSoft. Pracuje nad projektami RISE. Nieustannie poszukuje nowych zastosowań hi-tech w gospodarce zrównoważonego rozwoju. Pracuje nad rozwiązaniami IoT, algorytmami predykcyjnymi dla przemysłu morskiego w projekcie SmartShip oraz Ideal Cities oraz CE-IoT. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to adaptacja obecnych modeli biznesowych do założeń Circular Economy, Edge Computing oraz rozwiązania bezpieczeństwa IoT.

najwięcej ofert html

Zdjęcie główne pochodzi z unsplash.com.

Od ponad ośmiu lat pracuje jako redaktorka, dziennikarka i copywriterka, a od niedawna dba o treści oraz rozwój portalu poświęconego branży IT. Autorka wywiadów, tekstów eksperckich, newsów.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/jak-technologie-i-projekty-bluesoft-kreuja-przyszlosc-o-najnowszych-trendach-w-it-i-codziennej-pracy-w-dziale-rd/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]