Backend, E-commerce

Python i Stripe. Jak zaimplementować system płatności online w e-sklepie

Zastanawiasz się nad własnym biznesem? Masz już witrynę internetową sklepu? Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś! W tym artykule zdradzę Ci jak zaimplementować Stripe – jedną z najpopularniejszych platform do płatności online. Pssst… #python on the board!

Na początek, przedstawiam Wam jedną z najpopularniejszych platform do płatności internetowych – Stripe. Działa ona w ponad 25 krajach i nieustannie rozszerza swoją działalność o kolejne kraje. Umożliwia przyjmowanie przelewów, rozliczenia, wpłaty, a także dostarcza gotowy interfejs do zarządzania użytkownikami. Ty, jako właściciel sklepu internetowego, nie przechowujesz danych kart/kont bankowych swoich użytkowników – Stripe zapewnia całkowite wsparcie i zwalnia Cię z odpowiedzialności za wrażliwe dane.

Warto także podkreślić, że Stripe działa w oparciu o model prowizyjny – w zależności od kraju, pobierana jest odpowiednia kwota za udane obciążenie karty (w Polsce jest to 1,40% + 1 PLN od każdej transakcji).

Dla Ciebie, jako sprzedawcy, skorzystanie z płatności online oznacza naliczanie prowizji od transakcji: transferów, przelewów oraz regulowania należności kartą – jednym słowem zarabiasz. I co najważniejsze, Stripe udostępnia API, napisane w #python. Zabierajmy się za implementację!

Implementacja Stripe

Załóżmy, że podstawowe informacje o użytkownikach trzymamy w bazie (tabele stworzymy w Django). Model użytkownika (User), oprócz profilu (UserProfile), posiadać będzie także pole stripe_id, w którym przechowywać będziemy unikalne ID usera, wygenerowane przez Stripe.

class User(AbstractBaseUser):
  """
  User model.
  """

  USERNAME_FIELD = "email"

  REQUIRED_FIELDS = ["first_name", "last_name"]

  email = models.EmailField(
    verbose_name="E-mail",
    unique=True
  )

  first_name = models.CharField(
    verbose_name="First name",
    max_length=30
  )

  last_name = models.CharField(
    verbose_name="Last name",
    max_length=40
  )

  city = models.CharField(
    verbose_name="City",
    max_length=40
  )

  stripe_id = models.CharField(
    verbose_name="Stripe ID",
    unique=True,
    max_length=50,
    blank=True,
    null=True
  )

  objects = UserManager()

  @property
  def get_full_name(self):
    return f"{self.first_name} {self.last_name}"

  class Meta:
    verbose_name = "User"
    verbose_name_plural = "Users"

class Profile(models.Model):
  """
  User's profile.
  """

  phone_number = models.CharField(
    verbose_name="Phone number",
    max_length=15
  )

  date_of_birth = models.DateField(
    verbose_name="Date of birth"
  )

  postal_code = models.CharField(
    verbose_name="Postal code",
    max_length=10,
    blank=True
  )

  address = models.CharField(
    verbose_name="Address",
    max_length=255,
    blank=True
  )

  class Meta:
    abstract = True


class UserProfile(Profile):
  """
  User's profile model.
  """

  user = models.OneToOneField(
    to=User, on_delete=models.CASCADE, related_name="profile",
  )

  group = models.CharField(
    verbose_name="Group type",
    choices=GroupTypeChoices.choices(),
    max_length=20, default=GroupTypeChoices.CLIENT.name,
  )

  def __str__(self):
    return self.user.email

  class Meta:
    unique_together = ("user", "group")

Mając już tak zdefiniowane wcześniej modele, możemy stworzyć testowych użytkowników:

# user 1 - employer
user1, _ = User.objects.get_or_create(
  email="foo@bar.com",
  first_name="Employer",
  last_name="Testowy",
  city="Białystok",
)
user1.set_unusable_password()

group_name = "employer"

_profile1, _ = UserProfile.objects.get_or_create(
  user=user1,
  date_of_birth=datetime.now() - timedelta(days=6600),
  group=GroupTypeChoices(group_name).name,
  address="Myśliwska 14",
  postal_code="15-569",
  phone_number="+48100200300",
)

# user2 - employee
user2, _ = User.objects.get_or_create(
  email="bar@foo.com",
  first_name="Employee",
  last_name="Testowy",
  city="Białystok",
)
user2.set_unusable_password()

group_name = "employee"

_profile2, _ = UserProfile.objects.get_or_create(
  user=user2,
  date_of_birth=datetime.now() - timedelta(days=7600),
  group=GroupTypeChoices(group_name).name,
  address="Myśliwska 14",
  postal_code="15-569",
  phone_number="+48200300400",
)

Mamy już wszystkie potrzebne informacje, stworzyliśmy dwóch użytkowników, możemy zacząć pracę ze Stripe.

Tworzenie kont

Wszystko teraz tak naprawdę zależy od tego, z jakim typem konta chcielibyśmy naszego użytkownika powiązać. Jeżeli nasz użytkownik będzie zlecał usługi (Employer – zleceniodawca), tworzymy konto Customera:

response_customer = stripe.Customer.create(
  email=user1.email,
  description=f"EMPLOYER - {user1.get_full_name}",
  name=user1.get_full_name,
  phone=user1.profile.phone_number,
)

user1.stripe_id = response_customer.stripe_id
user1.save()

Z kolei gdy nasz użytkownik będzie wykonywał usługi (Employee – zleceniobiorca), tworzymy konto Connected Account:

mcc_code, url = "1520", "https://www.softserveinc.com/"

response_ca = stripe.Account.create(
  type="custom",
  country="PL",
  email=user2.email,
  default_currency="pln",
  business_type="individual",
  settings={"payouts": {"schedule": {"interval": "manual", }}},
  requested_capabilities=["card_payments", "transfers", ],
  business_profile={"mcc": mcc_code, "url": url},
  individual={
    "first_name": user2.first_name,
    "last_name": user2.last_name,
    "email": user2.email,
    "dob": {
      "day": user2.profile.date_of_birth.day,
      "month": user2.profile.date_of_birth.month,
      "year": user2.profile.date_of_birth.year,
    },
    "phone": user2.profile.phone_number,
    "address": {
      "city": user2.city,
      "postal_code": user2.profile.postal_code,
      "country": "PL",
      "line1": user2.profile.address,
    },
  },
)

user2.stripe_id = response_ca.stripe_id
user2.save()

W obu przypadkach API Stripe’a zwraca unikalny ID (id lub stripe_id), dzięki któremu możemy identyfikować naszych użytkowników.

Jeżeli tworzymy konto Customera, ID poprzedza prefix “cus_xxx”, a w przypadku Connected Account prefix “acct_xxx”.

O ile konto Customera nie wymaga dodatkowych kroków w kontekście rejestracji, to aby mieć w pełni zweryfikowane konto Connected Account, należy:

 • zaakceptować politykę Stripe:
tos_acceptance = {
  "date": int(time.time()), 
  "ip": user_ip
}

stripe.Account.modify(
  user2.stripe_id, 
  tos_acceptance=tos_acceptance
)

Przekazujemy tutaj w postaci timestamp aktualny czas (date) oraz adres IP użytkownika (ip).

 • załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość (paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy):
passport_front = stripe.File.create(
  purpose="identity_document",
  file=_file, # ContentFile object
  stripe_account=user2.stripe_id,
)

individual = {
  "verification": {
    "document": {"front": passport_front.get("id"),},
    "additional_document": {"front": passport_front.get("id"),},
  }
}

stripe.Account.modify(user2.stripe_id, individual=individual)

W tym przykładzie przekazujemy do weryfikacji paszport – oprócz frontowego zdjęcia dokumentu, należy jeszcze przekazać ten sam obiekt jako dodatkowy dokument. W innym wypadku weryfikacja się nie powiedzie…

To już wszystkie kroki, jeżeli chodzi o rejestrację klienta. Pora na dodanie karty do konta Customera:

new_card_source = stripe.Customer.create_source(
  user1.stripe_id, 
  source=token
)

stripe.SetupIntent.create(
  payment_method_types=["card"],
  customer=user1.stripe_id,
  description="some description",
  payment_method=new_card_source.id,
)

W pierwszej kolejności dodajemy Customerowi nowe źródło płatności w postaci tokena, który zawiera zakodowane informacje o karcie. Następnie musimy ustawić wcześniej utworzoną metodę płatności jako domyślną (SetupIntent).

Przechodząc pomyślnie przez powyższe kroki, możemy spróbować ściągnąć kwotę z konta Customera:

payment_method = stripe.Customer.retrieve(
  user1.stripe_id
).default_source

payment_intent = stripe.PaymentIntent.create(
  amount=amount,
  currency="pln",
  payment_method_types=["card"],
  capture_method="manual",
  customer=user1.stripe_id,
  payment_method=payment_method,
  application_fee_amount=application_fee_amount,
  transfer_data={"destination": user2.stripe_id}, # connected account
  description=description,
  metadata=metadata,
)

payment_intent_confirm = stripe.PaymentIntent.confirm(
  payment_intent.stripe_id, 
  payment_method=payment_method
)

W powyższym przykładzie karta Customera jest obciążana o kwotę podaną w amount. Nasza prowizja to application_fee_amount – tutaj musimy podać już wyliczoną kwotę prowizji, która powinna trafić na nasze konto.

Za docelowe konto (tam, gdzie mają trafić środki za wykonane zlecenie) odpowiada transfer_data – w destination podajemy Stripe ID klienta (Connected Account).

Na koniec musimy potwierdzić obciążenie karty Customera (payment_intent_confirm) – efektem będzie tymczasowa blokada kwoty na karcie Customera.

W momencie, gdy chcemy ściągnąć środki z karty Customera, robimy:

stripe.PaymentIntent.capture(
  payment_intent.id, 
  amount_to_capture=amount
)

Po wykonaniu tej metody środki powinny pojawić się na koncie klienta (Connected Account).

Aby sprawdzić jego balance, wpisujemy:

stripe.Balance.retrieve(stripe_account=user2.stripe_id)

W odpowiedzi uzyskamy informację o aktualnie dostępnych środkach na koncie:

 • pending – w toku, co oznacza że środki nie są jeszcze dostępne do wypłaty,
 • available – dostępne, co oznacza że środki można wypłacić teraz.

Może dojść czasem do sytuacji, w której będziemy musieli obciążyć jedną ze stron, np. za brak wykonanego zlecenia, a wcześniej obciążyliśmy już kartę Customera:

stripe.Charge.create(
  amount=amount, 
  currency="pln", 
  source=user2.stripe_id,
  description=description
)

W ten sposób zleceniobiorca (Connected Account) może być obciążony kwotą podaną w amount. Efektem jest zmniejszenie aktualnego balansu na koncie.

No i musimy zwrócić z powrotem środki zleceniodawcy (Customer):

stripe.PaymentIntent.cancel(payment_intent.id)

Podsumowanie

Stripe dostarcza API, dzięki któremu możemy w szybki i prosty sposób zbudować system wspierający płatności online. W zależności od naszego “modelu biznesowego”, w łatwy sposób jesteśmy w stanie dobrać odpowiednio zaimplementowane metody.

Dokumentacja API jest na tyle przejrzysta, że po odpowiedniej lekturze, zabieramy się za pisanie kilkulinijkowego kodu, który robi za nas całą robotę – oczywiście wcześniej musimy odpowiednio przetestować napisaną przez nas logikę, aby mieć pewność, że każda dowolna transakcja będzie przetwarzana wedle naszych oczekiwań. Służą temu tokeny testowe, a także testowe numery kont bankowych i kart, dzięki którym możemy wykonywać realne transakcje.

Po odpowiednio wykonanych testach, możemy przejść z trybu deweloperskiego na produkcyjny. Jedyną różnicą będzie klucz API, który będzie wykorzystywany przy każdym zapytaniu do Stripe.


Zdjęcie główne artykułu pochodzi z unsplash.com.

Entuzjasta Pythona, specjalizujący się w aplikacjach internetowych typu backend, przeszukiwaniu, eksploracji/analizie danych i ich wizualizacji. Pasjonat prostego i czytelnego kodu, ceni praktyki TDD. Miłośnik bibliotek związanych z uczeniem maszynowym i rozwiązywaniem problemów medycznych (Kaggle). W wolnym czasie uczestniczy w biegach długodystansowych i podróżuje po świecie.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/implementacja-stripe/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]