Tech Insights (EN)

EPAM Polska inspiruje kobiety do rozwoju w IT i zachęca do działania

kobieta w okularach pracująca przy komputerze

Wywiad z Martą Markiewicz, Director of Talent Acquisition w EPAM Systems, Inc.

Dane Polskiego Instytutu Technologicznego wskazują, że Polska zajmuje czwartą od dołu pozycję pod względem odsetka kobiet wśród specjalistów IT w Unii Europejskiej. Działasz aktywnie w kobiecej społeczności IT, więc czy możesz powiedzieć, co zwykle sprawia, że kobiety nie chcą pracować w IT?

W dalszym ciągu istnieje wiele wyzwań w przełamywaniu stereotypów w branży IT, które mogą tworzyć bariery dla kobiet rozważających karierę w tej dziedzinie.

Tego typu stereotypy mogą powstawać już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. Uczennicom często stwarza się możliwości zgodne z tradycyjnymi oczekiwaniami społecznymi, co może w sposób niezamierzony ograniczać ich kontakt z szerokim zakresem przedmiotów. W rezultacie niektóre kobiety mogą postrzegać przedmioty ścisłe jako nieatrakcyjne lub przeznaczone wyłącznie dla określonej grupy. Niestety ten stereotyp może się utrzymywać przez długi czas.

Próbując przygotować młodych ludzi do dorosłości i pomóc im w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie, dorośli mogą nieświadomie kierować ich utartymi ścieżkami. W rezultacie informatyka i przedmioty pokrewne mogą nie być brane pod uwagę przez młode kobiety jako studia pierwszego wyboru ze względu na błędne przekonanie, że są one przeznaczone wyłącznie dla określonej płci. Jednak to przekonanie jest dalekie od prawdy!

Z drugiej strony, co przyciąga kobiety do tej branży?

Podobnie jak mężczyzn, kobiety przyciąga możliwość rozwoju i wpływu na tworzenie nowoczesnych technologii, które zmieniają naszą rzeczywistość.

Oprócz tego, że praca w obszarze nowych technologii jest ciekawa, niesie ze sobą także wiele praktycznych korzyści. Wiąże się z elastycznymi godzinami pracy, możliwością pracy zdalnej i konkurencyjnymi zarobkami, co jest ważne zarówno dla mam, jak i kobiet, które po pracy realizują swoje pasje. Dodatkowo wiele dużych firm IT umożliwia zmianę miejsca pracy i przeniesienie do innego miasta lub kraju, co jest bardzo ważne dla każdego miłośnika podróży.

Czy możesz opowiedzieć, jak EPAM Polska pomaga kobietom w IT rozwijać się i odnosić sukcesy w karierze zawodowej?

Znaczącą reprezentację kobiet wśród pracowników IT w EPAM Polska można przypisać kluczowym inwestycjom w programy up- i reskillingowe. Programy te zapewniają możliwość szybkiego przekwalifikowania się lub poznania nowych technologii.

Ponadto, w EPAM Polska prezentujemy różnorodne ścieżki kariery dostępne w branży IT. Choć efekty tych wysiłków stają się bardziej widoczne, w miarę jak coraz więcej kobiet rozpoczyna pracę w branży IT i kończy studia techniczne, nadal istnieje przestrzeń do dalszego rozwoju w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę możliwości rynkowe.

Kobiety często wchodzą do branży IT poprzez stanowiska pośrednio z nią związane, np. role analityka biznesowego. Na tych pozycjach mogą poszerzyć swoją wiedzę i zyskać możliwość przejścia na role związane z programowaniem.

Jakiego rodzaju działania mogłyby wdrożyć inne firmy IT, aby przyciągnąć kobiety?

Każda firma powinna zdawać sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na biznes i całą organizację ma obszar DE&I (z ang. diversity, equity & inclusion). Z jednej strony pomaga utrzymać zaangażowanie obecnych pracowników; z drugiej strony sprawia, że firmy są atrakcyjne dla nowych talentów. Pokolenia, które obecnie pojawiają się na rynku pracy, przywiązują dużą wagę do otwartości pracodawcy na działania związane z różnorodnością, równością i włączaniem, co przekłada się na wybór pracodawcy.

Z tego powodu podstawą inicjowania działań mających na celu zwiększenie liczby kobiet wśród pracowników jest strategia i odpowiednio dobrane cele. Dodam też, że strategia powinna być wspierana realnymi działaniami, które zarówno ułatwią start, jak i zapewnią możliwości rozwoju, uwzględniając zmieniającą się sytuację życiową.

A co z programami wspierającymi wejście do branży IT? 

Ważnym działaniem, na które zdecydowaliśmy się w EPAM Polska, a które może być inspiracją dla innych firm, jest stworzenie programu ułatwiającego kobietom rozpoczęcie pracy na konkretnych stanowiskach IT. Inwestycja w dedykowane paniom szkolenia oraz programy up- i reskillingowe zapewniają kobietom wsparcie, a także pomagają w podniesieniu kompetencji i rozpoczęciu nowej ścieżki zawodowej – często takiej, o której wcześniej marzyły, ale z różnych względów nie odważyły się nią podążać.

Kolejną ważną inicjatywą, którą wdrożyliśmy, jest utworzenie FemIT! – globalnej społeczności kobiet, która opiera się na kilku filarach, m.in. edukacji, zwiększaniu widoczności kobiet, a także tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której każdy może czuć się swobodnie. Dążymy do tego, aby pracownicy dzielili się swoją wiedzą i kompetencjami z innymi, a także poszerzali swoje horyzonty poprzez udział w panelach dyskusyjnych, inspirujących spotkaniach i webinarach. Zależy nam, aby każda kobieta w naszej organizacji była świadoma swojej wartości i sukcesów oraz dzieliła się swoimi historiami z innymi.

Jakiej rady mogłabyś udzielić kobietom, które są na początku swojej drogi zawodowej i rozważają karierę w IT lub chcą się przekwalifikować?

Przede wszystkim powinny być sobą i nie bać się niczego.

Przy wyborze IT jako ścieżki kariery ważna jest otwartość i chęć zmierzenia się z czymś nowym. Po drugie, warto zastanowić się, co się chce w tym obszarze osiągnąć, a możliwości jest mnóstwo. Po trzecie i prawdopodobnie najważniejsze, nie pozwól nikomu mówić Ci, co możesz, a czego nie możesz robić w obszarze swojego rozwoju.


Marta Markiewicz. Dyrektor obszaru Talent Acquisition w EPAM Polska. Marta posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zdobyte zarówno w Polsce, jak i za granicą. Promuje działania DE&I mające na celu aktywizację kobiet. Poza pracą jest szczęśliwą mamą, ćwiczy pilates i uwielbia malować.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z envato.com.

Redaktor naczelny w Just Geek IT

Od pięciu lat rozwija jeden z największych polskich portali contentowych dot. branży IT. Jest autorem formatu devdebat, w którym zderza opinie kilku ekspertów na temat wybranego zagadnienia. Od 10 lat pracuje zdalnie.

Podobne artykuły