Wywiady

BizDevOps w pigułce, czyli jak budować mosty między biznesem i IT

BizDevOps

BizDevOps to organizacja procesu rozwoju oprogramowania, która bazuje na ścisłej współpracy zespołu biznesowego, programistów i zespołu operacyjnego. Współpraca ta ułatwia tworzenie oprogramowania, pozwala lepiej reagować na potrzeby użytkowników i zwiększyć jakość oraz szybkość wdrożenia rozwiązań. O tym, jak wygląda kultura pracy w podejściu BizDevOps, opowiadają eksperci z Brainhub.

#top_oferta: Senior Ceph Engineer

25000 - 30000 pln

Aplikuj

Czym jest BizDevOps?

Michał Baćkowski: Esencją BizDevOps jest przenikanie się biznesu i IT, czyli synergia zespołu biznesowego i deweloperów, współpracujących w oparciu o metodyki zwinne. Jeszcze nie tak dawno ten styl pracy opierał się na podejściu kaskadowym, a struktura podziału pracy bazowała na działaniu w silosach wiedzy i kompetencji. Taki model pracy tylko pozornie ułatwiał podział zadań – w rzeczywistości rozbicie na silosy utrudniało komunikację pomiędzy zespołami i właściwe zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu. Przez lata w BizDevOps zaszło sporo zmian i dziś to podejście w znaczny sposób transformuje strategię i proces tworzenia oprogramowania.

Jak wygląda zatem praca w modelu BizDevOps?

Michał Baćkowski: W modelu BizDevOps zespół biznesowy nie tylko określa wymagania, ale już od samego początku współpracuje bezpośrednio z zespołem operacyjnym i programistycznym. Tak bliskie współdziałanie zapewnia lepszy wgląd w potrzeby klienta każdej osobie pracującej nad projektem, pozwalając w ten sposób lepiej dopasować możliwości techniczne w procesie wytwarzania oprogramowania. Daje też większą elastyczność we wprowadzaniu niezbędnych zmian i poprawek, co wpływa na szybkość wdrożenia. Programiści są zaangażowani w każdą fazę projektu i rozmowy z biznesem. W trakcie pierwszych spotkań poznają wymagania klienta oraz zakres przyszłych działań. Na tej podstawie razem z zespołem biznesowym określają wizję produktu i wspólnie dopasowują framework oraz metodykę zwinną do potrzeb projektu.

Grzegorz Lachowski: W biznesie liczą się partnerskie relacje, nie tylko w obrębie zespołu programistycznego, ale też w pracy z klientami. Dbamy o to, aby zespół biznesowy po stronie klienta od samego początku był wdrożony w procesy techniczne rozwoju oprogramowania, rozpisane w zwinne sprinty i backlogi. Nasi klienci mają dostęp do Jiry, są zapraszani na spotkania review, na backlog refinement, mogą dołączyć w każdym momencie procesu. Wspólnie z nimi na bieżąco sprawdzamy, czy współpraca i tworzenie produktu idą w dobrym kierunku.

Jak wygląda model BizDevOps w praktyce?

Grzegorz Lachowski: W projekcie dla szwedzkiego klienta z branży gamingowej organizujemy trzytygodniowe sprinty. W każdym tygodniu preferujemy 3 dni developmentu i 2 dni na elaborację, w trakcie której zbieramy wymagania od product managera i zadania od zespołu UX, które pozwalają nam uściślić wymagania i czas realizacji.

Mateusz Konieczny: Aktywny udział wszystkich stron w procesie tworzenia produktu pozwala nie tylko na regularne zbieranie feedbacku czy adaptowanie backlogu produktu, ale również na szukanie i testowanie nowych możliwości technologicznych dostępnych na rynku. To sprawia, że wizja produktu często zmienia się nawet po rozpoczęciu projektu. Każda modyfikacja jest oczywiście konsultowana z zespołem klienta, po wcześniejszej ewaluacji szans oraz potencjalnego ryzyka.

Michał Baćkowski: Kultura pracy w ujęciu BizDevOps wymaga, aby cały czas sprawdzać dotychczasowe rezultaty, być gotowym na zmianę i uzgodnić, czy współpraca i tworzenie produktu idą w dobrym kierunku we wszystkich aspektach.

Jakie są zalety pracy w takim modelu?

Mateusz Konieczny: Praca w oparciu o BizDevOps to nie tylko bliższa współpraca różnych zespołów, ale również większa swoboda w organizacji własnych działań. Kluczowa jest tu płaska struktura, w której hierarchia schodzi na dalszy plan. Ten model działa najefektywniej, gdy w zespole deweloperskim panują partnerskie relacje, a podział zadań jest ustalany wspólnie. Delivery manager koncentruje się wówczas na wspieraniu programistów i spełnia funkcję doradczą.

To wszystko sprawia, że duża część decyzyjności i odpowiedzialności zostaje przeniesiona na poziom zespołu, a sukces wdrożenia zależy nie tylko od umiejętności technicznych i wiedzy eksperckiej, ale także od dobrze skoordynowanej pracy deweloperów i synergii talentów.

Michał Baćkowski: Naszym zdaniem najlepszy zespół to zespół kross-funkcjonalny i samoorganizujący się. Dbamy o to, aby w obrębie zespołu były osoby reprezentujące wszystkie potrzebne w projekcie umiejętności. Zadania zawsze ustalamy wspólnie, a moją rolą jest wsparcie zespołu developerów. Doradzam i pomagam usprawniać pracę, bazując na doświadczeniu z innych wdrożeń i projektów. Duży nacisk na samoorganizację sprawia, że w tworzeniu naszego zespołu zwracamy uwagę na aspekty osobowościowe, oraz umiejętność współpracy z innymi.

Umiejętności interpersonalne są ważne również dlatego, że na co dzień programiści blisko współpracują z zespołem klienta. W modelu BizDevOps często rozwijają więc takie kompetencje, jak aktywne słuchanie, komunikatywność, cierpliwość i otwartość w kontaktach międzyludzkich. To cechy, które nie tylko ułatwiają kontakt z klientem, ale przede wszystkim pozwalają doradzić optymalne rozwiązania i lepiej dopasować ostateczny kształt produktu do jego potrzeb biznesowych.

Kreatywność w sprawdzaniu nowych rozwiązań to dodatkowa wartość zespołu, która pozwala na sprawne tworzenie dobrych aplikacji. Jeśli nie mamy gotowego rozwiązania, to warto eksperymentować, testować różne założenia i hipotezy, a następnie je walidować.

Jakie są podstawowe cele modelu BizDevOps?

Grzegorz Lachowski: BizDevOps w centrum zainteresowania stawia nie tylko doświadczenie klienta, ale przede wszystkimi user experience, czyli wrażenia użytkowników końcowych aplikacji. To tak samo ważne jak sama usługa czy produkt. Dodatkowo, analityka w czasie rzeczywistym i wykorzystanie narzędzi do monitorowania wydajności aplikacji to technologie, które wspierają BizDevOps. Dzięki nim szybko możemy uzyskać szczegółowe dane na temat wydajności aplikacji i zachowań użytkowników końcowych. Z dużym prawdopodobieństwem możemy też określić, jak dobrze realizowane będą cele biznesowe i w jaki sposób najlepiej kierować wdrażaniem oraz późniejszym rozwojem aplikacji.

Mateusz Konieczny: Szybkość i elastyczność BizDevOps przynosi wymierne korzyści. Przyspiesza proces identyfikacji i naprawiania błędów, zostawiając więcej przestrzeni na innowacje i eksperymenty. Sprawia też, że współpraca z klientem jest bardziej przejrzysta, a jego cele biznesowe – precyzyjniej określone. Co ważne, w BizDevOps na pierwszym planie jest nie tylko wizja klienta, ale także wrażenia użytkownika końcowego. To właśnie one decydują o funkcjonalności produktu i przekładają się na jego ostateczny sukces.

BizDevOps w pigułce:

  1. Wspólne cele i środowisko pracy dla zespołu biznesowego, deweloperskiego i operacyjnego,
  2. Zwinna metodyka zarządzania dla wszystkich osób w zespole, dostosowana do typu projektu,
  3. Odpowiedzialność zespołowa i aktywny udział wszystkich stron w tworzeniu oprogramowania,
  4. Regularne zbieranie feedbacku, szybka identyfikacja błędów i gotowość na zmianę. Stawianie w centrum user experience i dobre zrozumienie potrzeb użytkowników.

Mateusz Konieczny

Mateusz „Koniu” Konieczny. Full Stack Developer & Technical Advisor w Brainhub. Technologiczny agnostyk, który nie jest przywiązany do konkretnych narzędzi oraz stara się zawsze znaleźć najlepiej dopasowane rozwiązanie. Chętny do eksploracji niezbadanych obszarów oraz dzielenia się wiedzą. Aktualnie koncentruje się na JavaScripcie, pracuje z Reactem, React Nativem i Node.js, w przeszłości sporo siedział w .Net i C#. W Brainhub jest częścią domeny Technical Advice, w której doradza zespołom jak rozwiązywać problemy techniczne. Gdy ma już dość kodzenia, idzie uprawiać sporty. Jego materiały szkoleniowe można znaleźć na https://socialshub.net/koniudev.

 

Michał BaćkowskiMichał Baćkowski. Delivery Manager w Brainhub. Spec odpowiedzialny za domenę Delivery w Brainhub. Absolwent studiów interdyscyplinarnych na Politechnice Śląskiej. Z IT związany od 2009 roku, od 10 lat nieustannie w roli lidera i managera. Specjalizuje się w przekształcaniu nieustrukturyzowanych, chaotycznych niezorganizowanych środowisk w uporządkowane organizacje, udane programy i projekty. W pracy z zespołem zorientowany na servant leadership. Po pracy lubi odpocząć zanurzając się w dobrym sci-fi i muzyce.

 

Grzegorz Lachowski

Grzegorz Lachowski. Business Analyst w Brainhub. Analityk biznesowy, Product Owner, w zamierzchłych czasach programista .Net. Od ponad 4 lat związany z Brainhubem, w branży IT od 12. Entuzjasta zwinnego wytwarzania oprogramowania i podejścia Lean. W pracy skupia się na potrzebach użytkowników końcowych aplikacji i dostarczaniu wartości biznesowej. Współpracował z klientami z 5 kontynentów. Oprócz pracy w Brainhubie próbuje swoich sił w nauce i dydaktyce w ramach doktoratu z bioinformatyki na Politechnice Śląskiej.

 

Zdjęcie główne pochodzi z unsplash.com.

Od ponad ośmiu lat pracuje jako redaktorka, dziennikarka i copywriterka, a od niedawna dba o treści oraz rozwój portalu poświęconego branży IT. Autorka wywiadów, tekstów eksperckich, newsów.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/bizdevops-w-pigulce-czyli-jak-budowac-mosty-miedzy-biznesem-i-it/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]