Backend

Azure Search. Jak stworzyć zaawansowaną wyszukiwarkę w kilku krokach (cz.2)

Azure

W poprzedniej części artykułu opisałem przykładowy scenariusz: chcieliśmy stworzyć przeglądarkę, która będzie umożliwiała podpowiadanie, wyszukiwanie po kilku polach, filtrowanie, wypisywanie wyników nawet, gdy użytkownik popełni dany błąd. Mogłaby też przeszukiwać pliki tekstowe i zdjęcia. Pisząc to samodzielnie zajęłoby to nam bardzo dużo czasu, dlatego skorzystaliśmy z Azure i usługi Search. W drugiej części artykułu omówimy scenariusz, w którym tworzymy wyszukiwarkę dla strony internetowej z wiadomościami, w której bazie są tytuły artykułów, oraz treści tych artykułów trzymane są na Blobie.

#top_oferta: Senior Ceph Engineer

25000 - 30000 pln

Aplikuj

Kacper Świsłocki. .NET Developer w białostockiej firmie Elastic Cloud Solutions. Młody programista, początkujący prelegent. Występował m.in. podczas wydarzenia Śląska Grupa Microsoft Meetup, gdzie opowiadał o tym, jak stworzyć zaawansowaną wyszukiwarkę za pomocą Azure Search.


Tworzymy projekt w .Necie – aplikację konsolową, której zadaniem będzie konfiguracja naszej usługi. Aby móc odwoływać się do naszej usługi potrzebujemy jej nazwy, oraz klucza administratora. Musimy również zainstalować SDK – Microsoft.Azure.Search do naszego projektu. (Poniżej znajdują się tylko kody najważniejszych funkcji. Pełny kod będzie znajdować się na repozytorium: https://github.com/swislockikacper/AzureSearchConfiguration).

Tworzymy dwa źródła danych. Jedno do informacji znajdujących się w bazie, drugie do plików znajdujących się na blobie.

private void CreateContentDataSource()
{
    	Console.WriteLine("Creating data source...");
 
    	var dataSource = DataSource.AzureSql(
      		name: contentDataSourceName,
      		sqlConnectionString: dbConnectionString,
      		tableOrViewName: contentTable);
 
    	try
    	{
        	searchClient.DataSources.CreateOrUpdate(dataSource);
      		Console.WriteLine("Done");
      		serviceWorks = true;
    	}
    	catch
    	{
      		Console.WriteLine("Something went wrong");
      		serviceWorks = false;
    	}
}
 
private void CreateBlobDataSource()
{
    	Console.WriteLine("Creating data source (blob)...");
 
    	var dataSource = DataSource.AzureBlobStorage(
      		name: filesDataSourceName,
      		storageConnectionString: blobConnectionString,
      		containerName: $"articles");
 
    	try
    	{
        	searchClient.DataSources.CreateOrUpdate(dataSource);
      		Console.WriteLine("Done");
      		serviceWorks = true;
    	}
    	catch (Exception e)
    	{
      		Console.WriteLine("Something went wrong");
      		serviceWorks = false;
      }
}

Tworzymy jeden indeks, który będzie zawierał dane zarówno z bazy danych, jak i z Bloba. Definiujemy w nawiasach, jakiego typu są to pola oraz co możemy z nimi zrobić, tak jak było to przy tworzeniu indeksu na portalu.

class ArticleIndex
{
  	[Key]
  	[IsFilterable, IsSearchable, IsRetrievable(true)]
  	public string Title { get; set; }
 
  	[IsRetrievable(true)]
  	public string Id { get; set; }
 
  	[IsFilterable, IsSearchable, IsRetrievable(true)]
  	public string Content { get; set; }
}

Będą to wszystkie dane z tabeli bazy danych oraz pole content (zawartość pliku tekstowego) z Bloba. Ponadto należy połączyć te dane jakimś polem, które będzie zawierała tabela oraz pliki z Bloba. Wykorzystamy do tego tytuł artykułu, który jest zapisywany w naszej bazie.

Najważniejszą częścią jest dodanie meta danych do bloba, również z tytułem artykułu, aby poinformować usługę, do którego indeksu ma trafić zawartość pliku. Następnie należy zrzutować dodawaną meta daną na odpowiednie pole w indeksie, co zaimplementowano poniżej.

Dane z bazy oraz przykład meta danych znajdujące się na Blobie.

Ponadto do indeksu możemy dodać suggester, oraz scoring profile.

 private List<Suggester> CreateSuggester() =>
    	new List<Suggester> { new Suggester(suggesterName, new[] { "Title" }) };
 
 

  private List<ScoringProfile> CreateScoringProfile()
  {
    	var weights = new Dictionary<string, double>
    	{
      		{ "Title", 6 }, { "Content", 3 }
    	};
 
    	return new List<ScoringProfile>
    	{
      		new ScoringProfile(scoringProfileName, new TextWeights(weights))
    	};
  }

Tworzenie indeksu

private void CreateIndex()
{
    	Console.WriteLine("Creating index...");
    	var indexExists = searchClient.Indexes.Exists(indexName);
 
    	if (indexExists)
        	searchClient.Indexes.Delete(indexName);
 
    	var index = new Index(
      		name: indexName,
      		fields: FieldBuilder.BuildForType<ArticleIndex>(),
      		scoringProfiles: CreateScoringProfile(),
      		suggesters: CreateSuggester());
 
    	try
    	{
        	searchClient.Indexes.Create(index);
      		Console.WriteLine("Done");
      		serviceWorks = true;
    	}
    	catch (Exception e)
    	{
      		Console.WriteLine("Something went wrong");
      		serviceWorks = false;
      }
}

Musimy teraz stworzyć dwa indeksery, które będą ściągać dane z naszych źródeł. Musimy jednak pamiętać o zmapowaniu pól title z meta danych boba, oraz zawartości pliku. Wykona to poniższa metoda.

  private List<FieldMapping> AddFieldsToMappingInBlob()
    	=> new List<FieldMapping> { new FieldMapping("title", "Title"), new FieldMapping("content", "Content") };
 


private void CreateBlobIndexer()
{
    Console.WriteLine("Creating indexer (blob)...");
 
    var indexerExists = searchClient.Indexers.Exists(filesIndexerName);
 
    if (indexerExists)
        searchClient.Indexers.Delete(filesIndexerName);
 
    var indexer = new Indexer(
      	name: filesIndexerName,
      	dataSourceName: filesDataSourceName,
      	targetIndexName: indexName,
      	schedule: new IndexingSchedule(TimeSpan.FromDays(1)),
      	fieldMappings: AddFieldsToMappingInBlob()
      	);
 
    try
    {
        searchClient.Indexers.Create(indexer);
        searchClient.Indexers.Run(filesIndexerName);
      	 Console.WriteLine("Done");
      	  serviceWorks = true;
    }
    catch (Exception e)
    {
      	Console.WriteLine("Something went wrong");
      	serviceWorks = false;
    }
}
 
private void CreateContentIndexer()
{
    	Console.WriteLine("Creating indexer...");
 
   	var indexerExists = searchClient.Indexers.Exists(contentIndexerName);
 
    	if (indexerExists)
        searchClient.Indexers.Delete(contentIndexerName);
 
    	var indexer = new Indexer(
      		name: contentIndexerName,
      		dataSourceName: contentDataSourceName,
      		targetIndexName: indexName,
      		schedule: new IndexingSchedule(TimeSpan.FromDays(1)));
 
    	try
    	{
        	searchClient.Indexers.Create(indexer);
        	searchClient.Indexers.Run(contentIndexerName);
      		System.Console.WriteLine("Done");
      		serviceWorks = true;
    	}
    	catch (Exception e)
    	{
      		Console.WriteLine("Something went wrong");
      		serviceWorks = false;
      }
}

Odpalamy naszą aplikację. Jeżeli wszystko poszło bez błędów, możemy pisać zapytania.
W tym przypadku również napiszemy konsolówkę. Kod całego programu znajduje się w repozytorium pod adresem: https://github.com/swislockikacper/AzureSearchQueryExample.

Funkcja, która implementuje zapytanie, wygląda następująco:

private DocumentSearchResult Search(string query)
{
    	var searchParameters = new SearchParameters()
    	{
      		IncludeTotalResultCount = true,
      		ScoringProfile = "scoring-profile",
      		QueryType = QueryType.Full
    	};
 
    	return indexClient.Documents.Search(query, searchParameters);
}

Po otrzymaniu wyników, należy je zdeserializować.

private IEnumerable<Article> DeserializeResults(DocumentSearchResult response)
{
    	var results = new List<Article>();
 
    	foreach (var result in response.Results)
    	{
      		results.Add(new Article
      		{
        		Id = result.Document["Id"].ToString(),
        		Title = result.Document["Title"].ToString(),
        		Content = result.Document["Content"].ToString()
 	     	});
      }
      return results;
}

Podsumowanie

Azure Search jest bardzo rozbudowanym i pożytecznym narzędziem — co ważne jest cały czas rozwijany. Nie jest także skomplikowany, wszystko można stworzyć z poziomu kodu, lub też wyklinać. W wielu przypadkach może ułatwić życie. Nie przedstawiałem tutaj samego działania podpowiadania oraz innych ciekawych funkcjonalności, jednak korzystanie z nich jest równie proste, co samo wyszukiwanie.

najwięcej ofert html

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/azure-search-stworzyc-zaawansowana-wyszukiwarke-kilku-krokach-cz-2/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]